headerimg

Ogłoszenia duszpasterskie 11.04.2021

1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia. Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa najdobitniej przekonuje nas o tym, że Bóg jest Miłością, że kocha i przebacza. W miłosierdziu Bożym świat świat znajduje pokój, a człowiek szczęście. Bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia powiedział do nas św. Jan Paweł II w Łagiewnikach w 2002 roku. Dzisiaj o godz. 17.00 Godzina Miłosierdzia.

2. W Kościele od dzisiejszej niedzieli przeżywamy Tydzień Miłosierdzia. Nie można mówić o miłosierdziu bez solidarnego zaangażowania się w troskę o zdrowie własne i bliźnich. W czynieniu miłosierdzia drugiemu człowiekowi wypełnia się nasze chrześcijańskie powołanie, nigdy nie jesteśmy zwolnieni od troski o drugiego człowieka. Można tez przynosić do kościoła dary, które przekazujemy najbardziej potrzebującym naszego wsparcia. A w przyszłą niedzielę na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia przed kościołem zbiórka na rzecz Caritas Archidiecezji.

3. W ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania spotkania:

- klasy VII w środę - godz. 17.30

- klasy VIII w piątek - godz. 17.00

- klasy I szkoły średniej - piątek godz. 19.00.

4. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci, które przygotowują się do I komunii św.

5. Bardzo dziękujemy za ofiary składane osobiście na potrzeby parafii, bądź poprzez wpłatę na nasze parafialne konto.

6. Polecamy Przewodnik Katolicki i List do Parafian.

7. Numer konta parafialnego: 52906810130427564640127002.