headerimg

Ogłoszenia duszpasterskie 05.04.2021

1. Radosne Alleluja jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość wielkanocnych świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania z Chrystusem.

2. Składamy sobie dzisiaj życzenia. W czasie, w którym doświadczamy tyle niepokoju i leku, staje przed nami Zmartwychwstały Chrystus i mówi do nas - nie lękajcie się, Jam zwyciężył  Świat!. Na Święta Wielkanocne życzymy Drogim Parafianom wiele łask Zmartwychwstałego Pana oraz wielkanocnej świadomości, która daje prawdziwą radość i prawdziwy pokój i abyśmy odnajdywali sens życia i cierpienia w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Ufajmy - Zmartwychwstały Pan jest z nami!

3. Jutro drugi dzień świąteczny - Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. odprawiane są wg porządku niedzielnego. Ofiary składane na tace są przeznaczone na pomoc dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dla Wydziału Teologicznego w Poznaniu oraz dla Szkół Katolickich prowadzonych przez Archidiecezję. W każdej Mszy św. może uczestniczyć w kościele 50 osób.

4. Trwa Nowenna Do Miłosierdzia Bożego, program wywieszony jest w gablotce. W przyszłą niedzielę Godzina Miłosierdzia od godz. 17.00.

5. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania w tym tygodniu spotkania w piątek:

- o godz. 17.00 dla klas VIII

- o godz. 19.00 dla klas I Szkoły Średniej.

6. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na potrzeby naszej parafii, bądź osobiście lub wpłacając na nasze konto parafialne, które jest umieszczone na stronie naszej parafii.

7. Polecamy Przewodnik Katolicki i List do parafian.

8. W piątek z okazji trwającej Oktawy Wielkiej Nocy nie obowiązuje post.

9. Numer konta parafialnego: 52906810130427564640127002.