Ogłoszenia duszpasterskie 20.12.2020

1. Najwspanialszym wieczorem w roku jest Wigilia Bożego Narodzenia. Zadbajmy o właściwą oprawę Wigilii. Podtrzymujmy wszystkie święte tradycje i odwieczne zwyczaje z największym szacunkiem i pietyzmem.

To wspaniała, jedyna i może już dla nas niepowtarzalna w ciągu roku okazja do pojednania i scalenia naszych tak często powaśnionych i skłóconych ze sobą rodzin.

Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata, łamanie opłatkiem i wspólny śpiew kolęd.

2. Opłatki można nabywać po Mszach Świętych.

3. Tradycyjna Pasterka o godz. 24.00. W Święto Bożego Narodzenia Msze Św. wg porządku niedzielnego. W naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach ok. 70 osób.

4. Tegoroczna kolęda była przewidziana w blokach nr.: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 28.

W tym roku ze zrozumiałych względów nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie. Zamiast odwiedzin w poszczególne dni stycznia odprawiamy Mszę św. o Błogosławieństwo Boże dla mieszkańców poszczególnych bloków. Szczegółowy plan będzie podany. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 stycznia o godz. 18.30 dla mieszkańców bloku nr 21, 5 stycznia o godz. 18.30 dla mieszkańców bloku 22.

5. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii, również te które wpływają na nasze konto parafialne, są one przeznaczone na zapłatę za renowację rozety.

6. Polecamy świąteczny podwójny numer Przewodnika katolickiego, który zawiera książeczkę 5 minut przed Bogiem, cena Przewodnika 10 zł. Polecamy również Gościa Niedzielnego, List do Parafian i Kalendarzyk Św. Wojciecha.

7. Konto parafii - 52906810130427564640127002.


Drukuj   E-mail