headerimg

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020

1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia. Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa najdobitniej Przekonuje nas o tym że Bóg jest miłością, że kocha i przebacza. W miłosierdziu Bożym świat znajduje pokój, a człowiek szczęście. Bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia powiedział do nas św. Jan Paweł II w Łagiewnikach w 2002 roku. W tym tygodniu w poniedziałek, czwartek i piątek o godz. 18.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. W Kościele od dzisiejszej niedzieli przeżywamy Tydzień Miłosierdzia. Nie można mówić o miłosierdziu bez solidarnego zaangażowania się w troskę o zdrowie własne i bliźniego. W czynieniu miłosierdzia drugiemu człowiekowi wypełnia się nasze chrześcijańskie powołanie, nigdy nie jesteśmy zwolnieni z troski o drugiego człowieka. Można też przynosić do kościoła dary, które przekazujemy najbardziej potrzebującym naszego wsparcia.

3. Od poniedziałku 20 kwietnia w naszym kościele w nabożeństwach może jednocześnie uczestniczyć 59 osób. Obowiązkowo maseczki

4. W czwartek 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, a w sobotę 25 kwietnia św. Marka ewangelisty

5. Bardzo dziękujemy za ofiary składane osobiście na potrzeby parafii bądź przez wpłatę na nasze parafialne konto bankowe. Numer konta na stronie głównej parafii.