headerimg

Ogłoszenia duszpasterskie 12.04.2020

1. Radosne Alleluja jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych Świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania z Chrystusem.

2. Składamy sobie dzisiaj życzenia. W czasie, w którym doświadczamy tyle niepokoju i lęku, staje przed nami Zmartwychwstały Chrystus i mówi do nas - nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat. Na Święta Wielkanocne życzymy Drogim Parafianom wiele łask Zmartwychwstałego Pana oraz wielkanocnej świadomości, która daje prawdziwą radość i prawdziwy pokój i abyśmy odnajdywali sens życia i cierpienia w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Ufajmy - Zmartwychwstały Pan jest z nami.

3. Jutro drugi dzień świąteczny - Poniedziałek Wielkanocny. Msze Św. odprawiane są wg porządku niedzielnego. W każdej Mszy może uczestniczyć tylko 5 osób.

4. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na potrzeby naszej parafii, bądź osobiście lub wpłacając na nasze konto parafialne, które jest umieszczone na stronie głównej.

5. Okazja do spowiedzi codziennie od godz. 17.00 do 18.00.