headerimg

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Pomoc dla świata, czyli niezwykłe dzieje modlitwy do świętego Michała Archanioła

Leon XIII – papież naszych czasów 

Minęło już 130 lat od momentu, w którym papież Leon XIII dał światu modlitwę do św. Michała Archanioła. Określenie „dał światu” jest szczególnie trafne. Dlaczego? Otóż źródła historyczne są zgodne co do tego, że Leon XIII samodzielnie ułożył modlitwę do św. Michała Archanioła, po czym przekazał jej słowa do wydruku – z poleceniem rozesłania do wszystkich ówczesnych ordynariuszy na świecie. 

leon xiii modlitwa sw michal

 

 

 

 

 

 

 

Papież pragnął bowiem, aby modlitwa ta była odmawiana we wszystkich kościołach po każdej Mszy świętej (cichej, tzn. nieśpiewanej). W ten sposób chciał nie tylko uświadomić ludziom, że są oni narażeni na nieustanne ataki złego ducha, ale również zjednoczyć świat w modlitwie za wstawiennictwem szczególnego Patrona. Nie bez powodu wskazał nam św. Michała Archanioła jako tego, pod którego skrzydłami możemy schronić się przed działaniem złego ducha i nabrać sił do walki z szeroko rozumianym złem. 

Wizja walki dobra ze złem 

Leon XIII sam często odmawiał modlitwę do św. Michała Archanioła. Świadkowie wspominają, że ułożył tę modlitwę do św. Michała Archanioła w odpowiedzi na widzenie demonów krążących nad Watykanem, które było znakiem nie tylko ówczesnych czasów, ale i tych, w których obecnie żyjemy. Papieskie życzenie było spełniane jeszcze przez kilkadziesiąt lat po zakończeniu pontyfikatu. Sobór watykański II zarzucił jednak zwyczaj odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła na zakończenie Mszy Świętej. 

Jan Paweł II zachęca nas do tej właśnie modlitwy! 

Papież Miłosierdzia, podczas wizyty w sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano, 24 maja 1987 r., powiedział: 

„Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św.: Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce... Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła”. 

Kilka lat później, 24 kwietnia 1994 r.,  w rozważaniu po Aniele Pańskim, zachęcił nas wszystkich do odmawiania tej modlitwy: 

„Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata”. 

Jan Paweł II i modlitwa do św. Michała Archanioła

 

 

 

 

 

 

 

Nie tylko historia, czyli o potrzebie, która porusza serca… 

Świat szybko upomniał się o kontynuowanie tradycji. Oficjalnie modlitwa Leona XIII jest odmawiana w Zgromadzeniach św. Michała Archanioła i parafiach do nich należących. Nieoficjalnie zaś wierni w wielu kościołach w Polsce i na świecie nadal odmawiają tę modlitwę po każdej Mszy Świętej. Zapewniają tym samym ciągłość dawnego zwyczaju. Postawa wiernych, którzy zostawali po Mszy w kościele po to, aby wspólnie i na głos prosić niebo o pomoc w walce ze złem, ponownie zainspirowała wielu biskupów, proboszczów oraz wikariuszy do tego, aby na zakończenie Eucharystii odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła wspólnie ze zgromadzonymi na niej osobami. Tym samym zwyczaj zapoczątkowany przez Leona XIII ponownie się odradza

Czas modlić się o uwolnienie! 

Leon XIII był papieżem ubogich, wzywającym do braterstwa, nieustannego wyzbywania się zazdrości i dzielenia się z potrzebującymi. Jego wezwanie do jedności rozciągało się nie tylko na rzeczywistość społeczną i religijną, ale i duchową. Chciał, aby świat zjednoczył się we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem św. Michała Archanioła. Miał bowiem głęboką świadomość działania złych duchów, którą starał się przekazać światu tak jak niegdyś św. Piotr w jednym ze swoich Listów: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć” (1 P 5, 8). 

Komunikatem Leona XIII ostrzegającym i jednoczącym świat w walce ze złem była ułożona przez niego modlitwa-znak czuwania, do którego wzywa nas Biblia. Warto podkreślić, że jest ona modlitwą o uwolnienie, a nie egzorcyzmem jak niektórzy mylnie uważają. Nie zawiera bowiem formuł egzorcystycznych skierowanych do złych duchów i może być odmawiania przez każdego świeckiego

Zjednoczmy się w walce! 

O nieprzemijającej aktualności problemu duchowej walki ze złem i o słuszności modlitwy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła przekonywał nas św. Jan Paweł II. Powiedział: „Ta walka przeciwko złemu duchowi, która znamionuje św. Michała Archanioła, toczy się także dzisiaj, ponieważ zły duch wciąż żyje i działa w świecie” (24.05.1987 r., Sanktuarium św. Michała na Górze Gargano). Posłuchajmy zatem wezwań św. Piotra i jego następców. Stańmy ramię w ramię do walki z naszym „przeciwnikiem” (1 P 5, 8) u boku naszego patrona – św. Michała Archanioła, który pragnie nas nieustannie wspierać.