headerimg

Zmiana regulaminu akcji "Parafialnych korepetycji"

Od 27. stycznia 2020r. zmieniamy regulamin akcji "Parafialne Korepetycje" wprowadzając konieczność umawiania się dzieci i młodzieży na korepetycje. Każdorazowo najpóżniej do piątku włącznie trzeba zgłosić do koordynatora (690-477-628 lub w czasie poprzednich zajęć) chęć przyjścia na poniedziałkowe zajęcia. Zmiany mają na celu zwiększenia szansy stałości korepetytora oraz usprawnienie planowania zapotrzebowania na dane przedmioty.

 

Regulamin akcji „Parafialne Korepetycje”

(obowiązuje od 27 stycznia 2020)

1Organizatorem

 • Organizatorem akcji jest Parafialna Rada Duszpasterska Parafii Matki Bożej Zwycięskiej.

2Czas i miejsce

 • Korepetycje odbywają się w poniedziałki w godzinach 17-18:30 w salce katechetycznej na piętrze w kościele p.w. Matki Bożej Zwycięskiej (wejście od strony plebanii).

3Informacja dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

 • Uczeń jest zobowiązany zabrać ze sobą niezbędne materiały (np. książki, zeszyty) tak by korepetytor mógł mu pomóc. Pamiętajmy korepetytor najprawdopodobniej nie jest nauczycielem w Twojej szkole więc może nie znać zagadnień poruszanych na Twoich lekcjach. Musi mieć materiały, by móc Ci pomóc.

 • Uczeń chcący wziąć udział w korepetycjach musi skontaktować się z koordynatorem akcji (690-477-628) do poprzedzającego piątku włącznie. Umówić się można również w trakcie poprzedzających zajęć. Koordynator szuka odpowiedniego korepetytora i zaprasza go na poniedziałkowe zajęcia. W przypadku np. choroba dziecka lub innych okoliczności uniemożliwiających przyjście na zajęcia, zgłaszający jest zobowiązany do skontaktowania się z koordynatorem celem odwołania zajęć.

 • Pomagamy uczniom szkoły podstawowej i licealistom (o ile jest korepetytor dysponujący odpowiednim zakresem wiedzy).

 • W przypadku większej ilości chętnych korepetytor może podjąć decyzję o rezygnacji z indywidualnych zajęć na rzecz nauki grupowej.

 • Nie gwarantujemy, że każdemu dziecku zagwarantujemy pomoc w nauce. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów obowiązuje kolejność kontaktu z nami.

 • Na miejscu obecne są zawsze co najmniej dwie osoby dorosłe.

 • W czasie oczekiwania na naukę dzieci dogląda wyznaczony wolontariusz np. przez granie z nimi w ping-ponga lub w grę planszową.

 • Rodzic może oczekiwać w poczekalni, włączyć się w akcję oratorium lub za zgodą korepetytora uczestniczyć w trakcie korepetycji.

 • Wszyscy przebywający w oratorium są zobowiązani do przestrzegania zasad czystości, sprzątania po sobie i zachowywania się godnie. Osoby są zobowiązane również do wypełniania postanowień opiekuna/korepetytora.

 • Nie wolno wnosić alkoholi, używek oraz przedmiotów nie związanych z nauką i zabawą w oratorium.

 • Jesteśmy uprzejmi względem siebie.

 • Dbajmy o zdrowie naszych korepetytorów i nie przychodźmy chorzy na zajęcia

4Informacja dla woluntariuszy

 • Korepetytorem może być każdy dorosły, który ma wiedzę z danego przedmiotu oraz chęci, by pomóc dzieciom z naszej parafii. Są to osoby, które za swoją prace na rzecz naszych dzieci nie pobierają wynagrodzenia. Nie muszą to być koniecznie nauczyciele, wystarczy, że posiadają wiedzę z danej dziedziny.

 • Opiekun to osoba, która będzie gotowa dopilnować dzieci czekające na naukę. Taka osoba może również grać z dziećmi i młodzieżą w ping-ponga czy w gry planszowe. Jest ona odpowiedzialna za pilnowanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa.

 • W sobote poprzedzającą akcje koordynator zaprasza konkretnych korepetytorów na dany dzień.