Najbliższe korepetycje
18. listopada 2019, 17:00 (poniedziałek)
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pani Jagoda Matematyka liceum/podstawówka
J. angielski
Pani Krystyna (tel) J. niemiecki liceum
Pani Mirosława Chemia liceum/podstawówka

4. listopada 2019, 17:00 (poniedziałek)
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pani Jagoda Matematyka liceum/podstawówka
J. angielski
Pani Krystyna J. niemiecki liceum
Pan Krzysztof J. angielski podstawówka
J. niemiecki
Fizyka liceum/podstawówka
Programowanie kurs/korepetycje
Pan Marcin Fizyka liceum/podstawówka
Matematyka
J. angielski Podstawówka
Pani Mirosława Chemia liceum/podstawówka

28. października 2019, 17:00 (poniedziałek)
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pan Damian J. niemiecki liceum/podstawówka
Pani Jagoda Matematyka liceum/podstawówka
J. angielski
Pan Krzysztof J. angielski podstawówka
J. niemiecki
Fizyka liceum/podstawówka
Programowanie kurs/korepetycje
Pan Marcin Fizyka liceum/podstawówka
Matematyka
J. angielski Podstawówka

21. października 2019, 17:00 (poniedziałek)
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pani Jagoda Matematyka liceum/podstawówka
J. angielski
Pani Krystyna J. niemiecki liceum
Pan Krzysztof J. angielski podstawówka
J. niemiecki
Fizyka liceum/podstawówka
Programowanie kurs/korepetycje

14. października 2019, 17:00 (poniedziałek)
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pan Damian J. niemiecki liceum/podstawówka
Pani Krystyna J. niemiecki liceum
Pani Mirosława Chemia liceum/podstawówka
Pani Magdalena J. angielski liceum/podstawówka

7. października 2019, 17:00
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pani Krystyna J. niemiecki liceum
Chemia
Pan Krzysztof J. angielski podstawówka
J. niemiecki
Fizyka liceum/podstawówka
Programowanie kurs/korepetycje
Pani Magdalena J. angielski liceum/podstawówka
Pan Marcin Fizyka liceum/podstawówka
Matematyka
J. angielski Podstawówka
Pani Mirosława Chemia liceum/podstawówka

30. września 2019, 17:00
Pan Adam Chemia liceum/podstawówka
Matematyka podstawówka
Pan Bogdan Matematyka liceum/podstawówka
Chemia
Pan Krzysztof J. angielski podstawówka
J. niemiecki
Fizyka liceum/podstawówka
Programowanie kurs/korepetycje
Pani Krystyna J. niemiecki liceum
Chemia
Pani Magdalena J. angielski liceum/podstawówka

Drukuj   E-mail