Pieśni adwentowe

Rorate caeli desuper - Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry - jest to pieśń kościelna wykonywana w okresie Adwentu. Przyjmuje się, że pochodzi ona z Francji. Tekst Rorate caeli jest opiera się na proroctwach proroka Izajasza. Wyraża on w poetycki sposób, przepełnione tęsknotą, oczekiwanie na Mesjasza. Właśnie od pierwszych słów tej pieśni śpiewanej na wejście (Introitus), pochodzi nazwa "roraty" dla Mszy świętej sprawowanej o świcie z formularza o Najświętszej Maryi Pannie. Fragment pieśni Rorate caeli desuper (składający się z wersetów Iz 45,8 i Ps 18,2) stanowi również introit na IV niedzielę Adwentu w Mszy św. sprawowanej w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. W formie zwyczajnej występuje ona we fragmencie jako dowolna antyfona na wejście (sam werset Iz 45, 8).

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis (Iz 64, 9)
Ecce civitas Sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est (Iz 64, 10)
Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres nostri (Iz 64, 11)

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos (Iz 64, 5-6)
Et cecidimus quasi folium universi
Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos
Abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae (Iz 64, 7)

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Vide Domine afflictionem populi tui (Wj 3, 7)
Et mitte quem missurus es (Wj 4, 13)
Emitte Agnum dominatorem terrae de Petra deserti ad montem filiae Sion (Iz 16, 1)
Ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Consolamini, consolamini, popule meus (Iz 40, 1)
Cito veniet salus tua
Quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere
Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.

Nie bądź zagniewany, Panie! Nie pamiętaj dłużej naszych grzechów!
Oto miasto Świętego opuszczone, Syjon stał się pustkowiem, Jerozolima wyludniona
Świątynia Twoja i dom chwały Twojej, gdzie wielbili Cię nasi ojcowie

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.

Zgrzeszyliśmy i staliśmy się jak nieczysty
I opadliśmy wszyscy niczym zwiędłe liście
A nieprawości nasze jak wiatr nas rozniosły
Zakryłeś przed nami swą twarz i wydałeś na pastwę naszych grzechów

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.

Spójrz, Panie, na udrękę twego ludu
I poślij tego, którego masz posłać
Ześlij Baranka, Władcę ziemi, ze skały pustyni do góry Córy Syjonu
By on sam zdjął z nas jarzmo niewoli

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.

Pocieszcie się, pocieszcie się, ludu mój
Wkrótce nadejdzie twoje zbawienie
Czy dlatego tracisz ducha, że odnowiła się twoja boleść?
Ocalę cię, nie bój się
Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Odkupiciel

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.

Archanioł Boży Gabryel

1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej,     
Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej:
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.       
2. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa;
Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.
3. Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła;
Znalazłaś łaskę u Pana, Oto poczniesz Jego Syna”.
4. Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego.
Wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa.
Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego.

Oto pan Bóg Przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą świętych k’nam przybędzie:
Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja

Oto Pan Bóg przyjdzie

Z rzeszą świętych k’nam przybędzie:

Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja

- See more at: http://katolickapolonia.com/Piesni/Piesni-Modlitwy-02-Adwent.htm#Oto%20Pan%20B%C3%B3g%20przyjdzie

Niebiosa rosę spuście nam z góry

1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie chmury:
O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie,
I grzechów naszych zapomnij, już Panie.
2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie chmury.
Grzech nas oszpecił w nędznej postaci,
Stoim przed Tobą, jakby trędowaci.
3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie ćhmury.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany,
I ześlij Tego, co ma być zesłany.
4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Pociesz się, ludu, pociesz w tej niedoli,
Już się przybliża kres twojej niewoli.
5. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Roztwórz się, ziemio, i z łona Twojego,
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

Wody Jordanu

Ref. Wody Jordanu, weselcie się,
Nasz Zbawiciel przychodzi.
Woda życia, zdrój na pustyni!

1. Jeśli ktoś jest spragniony,
A wierzy we Mnie,
Niech przyjdzie do Mnie i pije,
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

2. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
Nie będzie pragnął na wieki,
Lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody,
Wytryskującej ku życiu wiecznemu

3. Rozleję wody po spragnionej glebie
I zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoich potomków
I błogosławieństwo moje na twe latorośle.

4. Pan cię zawsze prowadzić będzie,
Nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród
I jak żródło wody, co się nie wyczerpie!

Zdrowaś bądź Maryja

Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa:
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.
Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,
Przykazania Twego, Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.
Łaskiś pełna Pańskiej, Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami, świętaś nad świętymi
O najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.
Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,
Bez grzechu poczęta, Wielką sławę wzięła,
Przez Twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie.

Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,

Panu Bogu miła, Matko litościwa:

Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,

Przykazania Twego, Boga wszechmocnego,

On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, Czystości anielskiej,

Pannaś nad pannami, świętaś nad świętymi

O najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.

Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,

Bez grzechu poczęta, Wielką sławę wzięła,

Przez Twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie. 

- See more at: http://katolickapolonia.com/Piesni/Piesni-Modlitwy-02-Adwent.htm#Zdrowa%C5%9B%20b%C4%85d%C5%BA%20Maryja

  1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej,     

      Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej:

      Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.       

2. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała;

 Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa;

Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.

      3. Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości,

      Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła;

      Znalazłaś łaskę u Pana, Oto poczniesz Jego Syna”.

4. Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego.

Wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa.

Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego.

- See more at: http://katolickapolonia.com/Piesni/Piesni-Modlitwy-02-Adwent.htm#sthash.xSf2VPcy.dpuf

  1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej,     

      Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej:

      Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.       

2. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała;

 Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa;

Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.

      3. Ale poseł z wysokości, Napełnion Boskiej mądrości,

      Rzekł Jej: „Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła;

      Znalazłaś łaskę u Pana, Oto poczniesz Jego Syna”.

4. Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego.

Wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa.

Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego.

- See more at: http://katolickapolonia.com/Piesni/Piesni-Modlitwy-02-Adwent.htm#sthash.xSf2VPcy.dpuf

Drukuj   E-mail