headerimg

Witaj Pokarmie

Witaj pokarmie w którym niezmierzony

Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony

Witaj napoju zupełnie gaszący

Umysł pragnący

 

Witaj krynico wszystkiego dobrego

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego

Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności

Niesiesz godności

 

Witaj z niebiosów manno padająca

Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca

Wszystko na świecie co jedno smakuje

W tym się najduje

 

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego

Drzewo owocu pełne żywiącego

Kto cię skosztuje śmierci się nie boi

Choć nad nim stoi

 

Witaj jedyna serc ludzkich radości

Witaj strapionych wszelka łaskawości

Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają

K Tobie wołają