Historia parafii

 • 5.VII.1983 - ks. Zbigniew Orłowski przybywa do parafii Św. Stanisława Kostki i otrzymuje zadanie zbudowania kościoła oraz zorganizowania duszpasterstwa na Os. Zwycięstwa
 • 3.XI.1983 - po uzyskaniu zgody od władz świeckich rozpoczynają się pierwsze prace porządkowe części terenu pod tymczasową kaplicę
 • VI.1984 - zakończenie budowy kaplicy
 • 1.VII.1984 - ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba Metropolita Poznański, poświęcił podczas Mszy świętej kaplicę
 • 1.IX.1984 - w pomieszczeniach katechetycznych rozpoczęła się nauka religii
 • XI.1984 - księża zamieszkali w pokojach przy kaplicy
 • V.1985 - pierwsza I Komunia Święta
 • VI.1985 - pierwsza Procesja Bożego Ciała na osiedlu
 • VI.1985 - pracę rozpoczyna biblioteka parafialna
 • 1.VII.1985 - do parafii przybywa drugi wikariusz - ks. Grzegorz Szymański
 • X.1985 - powstaje wspólnota Żywego Różańca
 • 1.XI.1985 - ksiądz Arcybiskup ustanowił Ośrodek Duszpasterski: Parafię p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
 • X.1986 - powstaje chór parafialny Kanon
 • 1-16.VIII.1987 - pielgrzymka parafialna do Rzymu
 • IX.1987 - parafia otrzymała zgodę na budowę kościoła
 • 8.XII.1987 - poświęcenie sztandaru parafialnego
 • III.1988 - rozpoczynają się pierwsze prace przy budowie świątyni
 • III.1988 - powołano Radę Duszpasterską
 • 4-5.VI.1988 - I wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby
 • 24.XII.1988 - z parafii odchodzi ks. Marian Klimek; opiekę nad dziećmi przejmuje ks. Tadeusz Łukowiak
 • 10-17.VI.1990 - pierwsze parafialne Misje Święte. Rozpoczyna się parafialny Kongres Eucharystyczny; przed budowanym kościołem ustawiono krzyż
 • 30.VI.1990 - z parafii odchodzi ks. Grzegorz Szymański; pracę z młodzieżą kontynuuje ks. Marek Matyba
 • 1.IX.1990 - rozpoczyna się nauka religii w Szkole Podstawowej
 • 24.VI.1992 - wyjazd młodzieży na pielgrzymkę do Włoch
 • 27.V.1993 - w Katedrze otrzymuje święcenie kapłańskie syn naszej parafii Marek Tarło-Jawtok
 • 30.V.1993 - ks. Neoprezbiter odprawił swoja pierwszą Mszę świętą
 • 13.VI.1993 - VI Kongres Eucharystyczny
 • 1994 - Rok Rodziny
 • 26.V.1994 - święcenia kapłańskie otrzymuje diakon Adam Lewandowski
 • 30.V.1994 - ks. Neoprezbiter odprawił mszę świętą prymicyjną
 • 24.XII.1994 - Pasterka, pierwsza Msza św. w nowym kościele
 • 1.VII.1995 - pożegnanie ks. Tadeusza Łukowiaka, pracę z dziećmi przejmuje ks. Roman Dworacki
 • 12.IX.1995 - do parafii przybywa ks. Arcybiskup Jerzy Stroba, aby konsekrować nowy kościół
 • 24.IX.1995 - ukazał się pierwszy numer parafialnej gazetki Victoria
 • 9.X.1995 - II wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby
 • 25.V.1996 - Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Paweł Pacholak
 • 5.VI.1997 - Jan Paweł II w Poznaniu, parafianie uczestniczą w spotkaniu na placu Mickiewicza
 • V.1997 - Mszę św. Prymicyjną odprawił ks. Krzysztof Szymendera
 • 1.VII.1997 - z parafii odchodzi ks. Marek Matyba i ks. Roman Dworacki; pracą z dziećmi zajął się ks. Wojciech Kryza, a pracę z młodzieżą kontynuuje ks. Tomasz Buliński
 • IV.1997 - wykonano pierwsze wykopy po nowe probostwo
 • X.1997 - powstał parafialny oddział Akcji Katolickiej. Pierwszym prezesem został Pan Eugeniusz Pacholak
 • X.1998 - grupa parafian z ks. proboszczem uczestniczyła w diecezjalnej pielgrzymce do Rzymu z okazji 20 lecia Pontyfikatu Jana Pawła II
 • 29.V-6.VI.1999 - II misje parafialne prowadzone przez Ojców Filipinów ze Świętej Góry w Gostyniu
 • 30.V.1999 - uroczyste obchody 25-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Zbigniewa Orłowskiego
 • VII.1999 - ks. Wojciech Kryza zostaje przeniesiony do parafii w Murowanej Goślinie; w parafii pozostaje jeden wikariusz
 • IX.1999 - parafia obchodzi 15 lat istnienia, uroczystą liturgię odprawił ks. abp. Juliusz Paetz
 • 1.I.2000 - uroczyste rozpoczęcie Roku Wielkiego Jubileuszu
 • VIII.2000 - pielgrzymka młodzieży z ks. Tomaszem Bulińskim do Rzymu na Światowe Dni Młodzieży
 • XI.2000 - do użytku zostaje oddany budynek nowego probostwa
 • 23-25.XI.2001 - I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu, w którym udział bierze oddział parafialny Akcji Katolickiej
 • VII.2002 - ks. Tomasz Buliński zostaje przeniesiony do parafii w Nowym Tomyślu. Jego miejsce zajmuje ks. Krzysztof Karczmarek
 • 18.VIII.2002 - udział parafian w spotkaniu z Papieżem na krakowskich Błoniach
 • 5.XI.2002 - otwarcie świetlicy parafialnej
 • 5.XII.2002 - bp. Grzegorz Balcerek poświecił świetlicę parafialną
 • 9-10.III.2003 - wizytacja kanoniczna bp. Zdzisława Fortuniaka
 • 12 IX 2003 - poświęcenie figury Madonny Zwycięskiej, Patronki Parafii, podczas Uroczystej Sumy Odpustowej
 • 11 IX 2005 - Uroczysta Suma pod przewodnictwem ks. abpa Metropolity Stanisława Gądeckiego, który po Mszy św. dokonał poświęcenia Boiska do gry w Mini Golfa im. Jana Pawła II
 • 12 IX 2005 - Msza św. Odpustowa celebrowana przez 5 kapłanów pochodzących z naszej Parafii

Drukuj   E-mail