headerimg

Dokumenty

CHRZEST

 1. akt urodzenia dziecka (odpis)
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Chrzest - sprawy organizacyjne-prawne

BIERZMOWANIE

 1. metryka chrztu
 2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 3. w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. metryka chrztu dziecka

Instrukcja przygotowania dziecka do I Komunii Świętej

MAŁŻEŃSTWO

 1. aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
 2. dowody osobiste
 3. ostatnie świadectwo katechizacji
 4. świadectwo bierzmowania
 5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 6. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 7. Bliższe przygotowanie dokonuje się w czasie Katechez przedmałżeńskich. Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w 12 katechezach (najczęściej podzielonych na sześć spotkań), w czasie których omawia się najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.
 8. Kolejnym elementem przygotowania są spotkania w Poradni dla Narzeczonych. W czasie trzech spotkań, mających charakter bardziej indywidualny, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat życia, jego przekazywania i ochrony. Charakter spotkań w poradni domaga się odpowiedniej ilości czasu, dlatego narzeczeni na pierwsze spotkanie powinni zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.
 9. Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem, w czasie których omawia się zagadnienia związane ze znaczeniem chrześcijańskiego małżeństwa jak również z liturgią tego sakramentu.
 10. Ważnym elementem tego czasu jest przystąpienie do Sakramentu Pojednania, do którego należy się szczególnie przygotować. Narzeczeni powinni przystąpić do tego sakramentu przynajmniej dwukrotnie, na początku podjętych przygotowań i w przeddzień dnia ślubu.

Dodatkowo - POGRZEB KATOLICKI akt zgonu

 1. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)