Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Wj 32,7-11.13-14 Ps 51 1Tm 1,12-17 Łk 15,1-32   Księga Wyjścia Zboczenie z drogi: Bóg do Mojżesza:„lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości. Zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie posąg cielca i padają przed nim na twarz; składają mu…
Czytania liturgiczne:Syr 3,17-18.20.28-29;  Ps 68;                          Hbr 12,18-19.22-24a;   Łk 14,1.7-14   Psalm                                                 Ucztowanie Ludu wybranego Z kim? „Uznajcie potęgę Boga”. „Pan to Jego imię! Weselcie się Jego obecnością”. Dlaczego? Bo Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, do Boga należą bramy śmierci”. W jakim celu? „Niech nam…
Czytania liturgiczne:Iz 66,18-21;  Ps 117;                          Hbr 12,5-7.11-13;   Łk 13,22-30   Psalm Bóg przygotował drogę do zbawienia dla każdego człowieka, z każdego narodu. „Sławcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go, wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki! Alleluja!”   Księga…
Czytania liturgiczne:Jr 38,4-6.8-10;  Ps 40;                          Hbr 12,1-4;   Łk 12,49-53   Psalm Ten Pierwszy i najważniejszy: „Szczęśliwy człowiek, który ufność złożył w Panu”. Chrzest w posłuszeństwo: czyli zanurzenie się w pragnieniu życia z Bogiem. „Chcę wypełniać Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo jest w mym…
Czytania liturgiczne: Koh 1,2; 2,21-23;  Ps 95;                          Kol 3,1-5.9-11;   Łk 12,13-21   Psalm Pytanie: „Po cóż wyprowadziliście nas z Egiptu? Po to, aby nas przywieść na to nędzne miejsce?”(Lb 20,5). Konkluzja: „Oto są wody Meriba, gdzie Izraelici kłócili się z Panem”(Lb 20,13). Zamysł Boży: „On…
Czytania liturgiczne: Rdz 18, 20-32 Ps 138 Kol 2, 12-14 Łk 11, 1-13   Księga Rodzaju Uwielbić Boga: „Abraham zaś stał wciąż przed Panem”. „Sędzia całego świata (nie)mógłby rozsądzić niesprawiedliwie”. Uznać winę człowieka: „Zarzut przeciw Sodomie i Gomorze jest niezwykle poważny,     bo ich przestępstwa są…
Czytania liturgiczne: Rdz 18, 1-10a Ps 15 Kol 1, 24-28 Łk 10, 38-42   Psalm Oczekiwanie: „Panie, kto zagości w Twym namiocie, kto zamieszka na Twej świętej górze?”.Nawiedzenie: Bliskości Pana doświadcza ten, „kto mówi prawdę w swoim sercu, kto swoim językiem nie kłamie (…), nie…
Czytania liturgiczne: Pwt 30, 10-14 Ps 69 Kol 1, 15-20 Łk 10, 25-37   Księga Powtórzonego Prawa Pytanie:Czy może Bóg uczynić mnie kochającym Go „z całego serca i z całej duszy”, tak „abym żył” wiecznie?(30,6). Słuchaj:„jeśli tylko będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga”, a „to…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

pierwszy dzień wiosny

Imieniny

Benedykta, Filemona

myśl dnia
„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.”
Edmund Burke
czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Dn 3
J 8, 31-42
liturgia dnia

Newsletter