Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Łk 22,14-23.56   Psalm Wie komu służy: „Ty wydobyłeś mnie z łona matki (…), napełniłeś ufnością (…), Tobie jestem powierzony, od kolan matki Tyś jest moim Bogiem”. Wie dlaczego: „abym głosił Twoje imię moim braciom”. „Niech przypomną…
Czytania liturgiczne: Iz 43,16-21 Ps 126 Flp 3,8-14 J 8,1-11   Psalm Zreflektować przeszłość:„Pan odmienił los (…), nasze usta napełniły się radością”. To „Pan uczynił nam wielkie rzeczy”. Przyjąć to, co obecne:chociaż teraz „ci, którzy sieją – we łzach sieją”, „radość nas przepełnia”. Zapewniona przyszłość:„będą…
Czytania liturgiczne: Joz 5.9a.10-12 Ps 34 2Kor 5,17-21 Łk 15,1-3.11-32   Księga Jozuego Sprawiedliwość ludzka:mówi popatrz, oto dzieci tych, którzy „nie byli posłuszni Panu”(5,6), którzy ciągle oglądali się wstecz w narzekaniu i mówili: „lepiej byłoby nam wrócić do Egiptu”(Lb14,2). Czy można się spodziewać, że będą…
Czytania liturgiczne: Wj 3,1-8a.13-15 Ps 103 1Kor 10,1-6.10-12 Łk 13,1-9   Księga Wyjścia Czujność i rozwaga: „Mojżesz właśnie wypasał trzodę swojego teścia”, gdy zauważył, że „ogień płonął wśród cierni, lecz ich nie spalał. Pomyślał więc: >>Podejdę bliżej i zobaczę to niezwykłe zjawisko<<”. Bóg objawia siebie:…
Czytania liturgiczne: Rdz 15,5-12.17-18 Ps 27 Flp 3,17-4,1 Łk 9,28b-36   Księga Rodzaju Ziemi obiecana: „Ja jestem Panem, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj w posiadanie”. Abram zapytał: „Panie Boże, po czym poznam, że go otrzymam?”. Zapowiedź: Bóg powiedział:…
Czytania liturgiczne: Pwt 26,4-10 Ps 91 Rz 10,8-13 Łk 4,1-13   Księga Powtórzonego Prawa Dotychczasowe życie i potrzeba ratunku:„był wędrującym z miejsca na miejsce”, zamieszkał „jako cudzoziemiec” i „od niego wziął początek naród wielki , potężny i liczny”, ale „uciskali nas i gnębili ciężką, niewolniczą…
Czytania liturgiczne: Iz 6,1-8 Ps 138 1Kor 15,1-11 Łk 5,1-11   Psalm Bóg: jest Bogiem wiernym, którego „łaska trwa na wieki”, który „wywyższył swoje Słowo i imię ponad wszystko”, który „mieszka na wysokościach, ale dostrzega uniżonych”. Człowiek: „gdy borykałem się z trudnościami, wzywałem Ciebie”. Boże…
Czytania Liturgiczne: Jr 1,4-5.17-19 Ps 71 1Kor 12,31-13,13 Łk 4,21-30   Psalm Rzeczywistość:„w czas starości, gdy słabnie moja siła”, gdy „umówili się przeciw mnie wrogowie, ci co czyhają na moje życie”, ja „dla wielu stałem się jakby zadziwiającym znakiem”. Świadectwo:„wiele trudnych utrapień na mnie zesłałeś,…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegona, prezbitera, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy, wspomnienie

Imieniny

Eustachego, Filipiny

myśl dnia
„Aby zatriumfowało zło, wystarczy, aby dobrzy nic nie robili.”
Edmund Burke
czytanie

1 Tm 3, 14-16
Ps 111
Łk 7, 31-35

liturgia dnia

Newsletter