Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Ha 1,2-3; 2,2-4 Ps 95 2Tm 1,6-8.12-14 Łk 17,5-10                                                              Służyć Psalm                                                          Lud Boży Rozpoznanie służby: „Zbliżmy się przed Jego oblicze”, „padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Bo On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwiska”.„Gdy głos Jego…
Czytania liturgiczne: Am 6,1a.4-7 Ps 146 1Tm 6,11-16 Łk 16,19-31                                                      Przywództwo Psalm                                                          Psalmista Przewodnicy: „Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swemu”. W służbie sobie: przywódcy pokładający nadzieję w sobie i swoich możliwościach, przewodnicy, którzy „nie mogą ocalić”.…
Czytania liturgiczne: Am 8,4-7 Ps 113 1Tm 2,1-8 Łk 16,1-13   Psalm Zarządcą: każdy człowiek, bo „Co masz, czegośnie otrzymał?”(1 Kor 4,7) od Boga? Sposób zarządzania: „Od zarządców zaś oczekuje się, by każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,2). Wierny wielbi imię swego Boga:…
Czytania liturgiczne: Wj 32,7-11.13-14 Ps 51 1Tm 1,12-17 Łk 15,1-32   Księga Wyjścia Zboczenie z drogi: Bóg do Mojżesza:„lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości. Zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie posąg cielca i padają przed nim na twarz; składają mu…
Czytania liturgiczne:Syr 3,17-18.20.28-29;  Ps 68;                          Hbr 12,18-19.22-24a;   Łk 14,1.7-14   Psalm                                                 Ucztowanie Ludu wybranego Z kim? „Uznajcie potęgę Boga”. „Pan to Jego imię! Weselcie się Jego obecnością”. Dlaczego? Bo Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, do Boga należą bramy śmierci”. W jakim celu? „Niech nam…
Czytania liturgiczne:Iz 66,18-21;  Ps 117;                          Hbr 12,5-7.11-13;   Łk 13,22-30   Psalm Bóg przygotował drogę do zbawienia dla każdego człowieka, z każdego narodu. „Sławcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go, wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki! Alleluja!”   Księga…
Czytania liturgiczne:Jr 38,4-6.8-10;  Ps 40;                          Hbr 12,1-4;   Łk 12,49-53   Psalm Ten Pierwszy i najważniejszy: „Szczęśliwy człowiek, który ufność złożył w Panu”. Chrzest w posłuszeństwo: czyli zanurzenie się w pragnieniu życia z Bogiem. „Chcę wypełniać Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo jest w mym…
Czytania liturgiczne: Koh 1,2; 2,21-23;  Ps 95;                          Kol 3,1-5.9-11;   Łk 12,13-21   Psalm Pytanie: „Po cóż wyprowadziliście nas z Egiptu? Po to, aby nas przywieść na to nędzne miejsce?”(Lb 20,5). Konkluzja: „Oto są wody Meriba, gdzie Izraelici kłócili się z Panem”(Lb 20,13). Zamysł Boży: „On…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Imieniny

Konrada, Arnolda

myśl dnia
„Przyjdzie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością.”
bł. Edward Poppe
czytanie

Kpł 19, 1-2. 11-18
Ps 19
Mt 25, 31-46
liturgia dnia

Newsletter