Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: 1Krl 17,17-24 Ps 30 Ga 1,11-19 Łk 7,11-17   Pierwsza Księga Królewska Umarły: „syn tej kobiety, właścicielki domu (…) przestał oddychać”. Ona zwraca się do Eliasza: „Po co stanąłeś na mojej drodze człowieku Boży? Po to przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi mój…
Czytania liturgiczne: 1Krl 8,41-43 Ps 117 Ga 1,1-2.6-10 Łk 7,1-10   Pierwsza Księga Królewska Bóg Ojciec: do Salomona: „Ten dom, który zbudowałeś, uświęciłem, aby odtąd moje imię zawsze w nim przebywało. Moje oczy i serce ciągle będzie w niej (świątyni) obecne”(9,3).Wierny Izraelita-Salomon, prosi Boga: „Również…
Czytania liturgiczne: Dz 2,1-11 Ps 104 1Kor 12,3b-7.12-13 J 20,19-23   Psalm Duch Boży: „unosił się nad wodami”(Rdz 1,2) na początku dzieła stwarzania świata. „To bowiem, co w Bogu niewidzialne – Jego wiekuista moc oraz boskość – od stworzenia świata staje się widzialne dzięki rozumnemu…
Czytania liturgiczne: Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Łk 24,46-53   Psalm Zobaczyć Boga: „który jest wielkim Królem całej ziemi (…) króluje nad narodami”, „Władcy ziemi należą do Boga, a On wszystkich przewyższa”. Co jest istotą Jego królowania, skoro wszystkie narody  są zachęcane: „radosnym głosem…
Czytania liturgiczne: Dz 15,1-2.22-29 Ps 67 Ap 21,10-14.22-23 J 14,23-29   Psalm Bóg: „nasz Bóg nam błogosławi”. Syn Boży: zostanie posłany „aby poznano na ziemi drogę wskazaną przez Ciebie”, Boże. „Twoje zbawienie wśród wszystkich narodów”. Duch Święty: „Niech wysławiają Cię ludy, Boże”. „Niech się narody…
Czytania liturgiczne: Dz 14,21-27 Ps 145 Ap 21,1-5a J 13,31-35   Psalm Król: „wielki jest Pan”, „miłosierny jest Pan i łaskawy, cierpliwy”. „Dobry jest Pan dla wszystkich”. wierny jest Bóg w swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach”. Przejawy Jego Królestwa na ziemi: „Pan…
Czytania liturgiczne: Dz 5,27-32.40-41 Ps 30 Ap 5,11-14 J 21,1-19   Psalm Dawidowy Słuchanie ludzi: jesteś pośród „schodzących do grobu”, Bóg gniewa się na ciebie, „płacz nadchodzi” Słuchanie Boga: Ja Jestem Bogiem świętym, ale mój „gniew szybko przemija”, moja „łaskawość trwa na wieki”. Ja mogę…
Czytania liturgiczne: Dz 5,12-16 Ps 118 Ap 1,9-13.17-19 J 20,19-31   Psalm Złączeni wiarą zachęcają: „Sławcie Pana, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki”. „Niech mówią czciciele Pana” i zaświadczają: „Głos radości z wybawienia w namiotach sprawiedliwych”. Obdarzeni bogactwem łaski: „Nie umrę, ale…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Imieniny

Cecylii, Marka

myśl dnia
„Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją.”
Christian Morgenstern
czytanie

2 Mch 7, 1. 20-31
Ps 17
Łk 19, 11-28

liturgia dnia

Newsletter