Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Iz 2,1-5 Ps 122 Rz 13,11-14 Mt 24,37-44   Przesłanie        „wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy” (Hbr 1,1)   Psalm                                                    Dawid zapowiada Co się stanie? „Pójdziemy do domu Pana”. Kiedy? „Stanęły już nogi na Twoich dziedzińcach, Jeruzalem”. Czym zajęci ludzie? „Wstępują…
Czytania liturgiczne: 2Sm 5,1-3 Ps 122 Kol 1,12-20 Łk 23,35-43   Druga Księga Samuela Król Dawid: któremu Bóg powiedział: „Ty będziesz pasł mój lud izraelski i ty będziesz jego przywódcą”. „Dawid miał 30 lat, gdy został królem i panował przez 40 lat”. Jego królestwo: „wszystkie…
Czytania liturgiczne: MI 3,19-20a Ps 98 2Tes 3,7-12 Łk 21,5-19   „Nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec”  (Dz 1,7)   Psalm                                    Pytają świadkowie Jego wielkości. Kiedy? Pan już „ukazał swoje zbawienie, wobec narodów objawił swoją sprawiedliwość”, „dokonał cudów” i „ujrzały wszystkie…
Czytania liturgiczne: 2Mch 7,1-2.9-14 Ps 17 2Tes 2,16-3,5 Łk 20,27-38   Druga Księga Machabejska           Mówią wierni Prawu Boga: „Spójrz na niebo i na ziemię, i na wszystko co jest na nich”. „Bóg uczynił je z niczego i rodzaj ludzki powstał w ten sam sposób”(7,28). „Król…
Czytania Liturgiczne: Mdr 11,22-12.2 Ps 145 2Tes 1,11-2.2 Łk 19,1-10   Czy nastał u mnie taki czas ? Psalm Czas pragnienia: uwielbiania Boga, więc „niech usta moje głoszą chwałę Pana”! „Każdego dnia będę Cię wysławiał i wychwalał Twe imię po wieczne czasy”. Czas zrozumienia: że…
Czytania liturgiczne: Syr 35, 12-14.16-18 Ps 34 2Tm 4,6-9.16-18 Łk 18,9-14                                              Sprawiedliwość Psalm                                   Dawid po ocaleniu z rąk króla Abimeleka Sprawiedliwość Boża: „dobry jest Pan”, „od złoczyńców Pan się odwraca, by nie zostało o nich wspomnienie na ziemi”, „oczy Pana zwrócone ku…
Czytania liturgiczne: Wj 17,8-13 Ps 121 2Tm 3,14-4,2 Łk 18,1-8                                      Siła modlitwy wiary.... Księga Wyjścia                               ....w zagrożeniu istnienia Bóg jest: „wspaniały w swej świętości, groźny w swej chwale, Tyś sprawcą cudów (…), prowadzisz w łaskawości swojej lud, który wybawiłeś”(15,11-12). Człowiek jest: zagrożony „NadciągnęliAmalekici,…
Czytania liturgiczne: 2Krl 5,14-17 Ps 98 2Tm 2,8-13 Łk 17,11-19   Narodzić się do nowego życia Druga Księga Królewska                     Poganin Naaman Usłyszeć dobrą nowinę: Bezradny wobec ogarniającej go choroby, pogański wódz Naaman, słyszy radę od ufającej Bogu Izraelitki: „Gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Imieniny

Konrada, Arnolda

myśl dnia
„Przyjdzie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością.”
bł. Edward Poppe
czytanie

Kpł 19, 1-2. 11-18
Ps 19
Mt 25, 31-46
liturgia dnia

Newsletter