Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Iz 58,7-10 Ps 112 1Kor 2,1-5 Mr 5,13-16   Psalm                         „zobaczy światłość i nasyci się tym, co pozna” (Iz53,11) Bóg prześwietla serca: i widzi, że „gotowe jest serce” człowieka, „by zaufać Panu”. Widzi tego, „kto się boi Pana, kto umiłował Jego przykazania”, kto…
Czytania liturgiczne: So 2,3;3,12-13 Ps 146 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a   Psalm                                                W kim pokładam nadzieję? W Bogu ? „Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto w pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim. On stworzył niebo i ziemię (…), On dochowuje wierności na wieki”, On…
Czytania liturgiczne: Iz 8,23b-9,3 Ps 27 1Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23   Psalm                                            „Pan będzie ci światłością” (Iz 60,19) Poza światłem: w mroku niepewności, strachu i braku odpowiedzi na wiele pytań: „mam się lękać?”, „odczuwać trwogę”, bo „atakują mnie fałszywi świadkowie”? „Wybuchła przeciwko mnie wojna”, „dyszą…
Czytania liturgiczne: Iz 49,3.5-6 Ps 40 1Kor 1,1-3 J 1,29-34   Zaświadczyćo kochającym Bogu - o planie Boga wobec człowieka - o Synu Boga, który plan zbawienia ludzi, uczynił zrozumiałym i wykonalnym dla człowieka - o Synu Boga, który pozostał z wierzącymi ! Psalm                                            O…
Iz 35, 1-6a Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11   Psalm                                                            Psalmista Spodziewa się: oglądać skutki niezwykłego działania Boga w świecie, bo „pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim”, bo On „stworzył niebo i ziemię”, bo „On dochowuje wierności na wieki”. Widzi: że człowiek skłonny jest…
Czytania liturgiczne: Iz 52, 7-10 Ps 98 Hbr 1,1-6 J 1,1-18   Psalm                                                                Bóg Głos Boga: „zagrzmiał (…), jest potężny (…), jest dostojny (…), łamie cedry (…), sprawia” radość. „Roznieca ogniste płomienie (…), wstrząsa pustynią” i ogłasza, że „Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. Księga Izajasza                                  …
Czytania liturgiczne: Lb 6,22-27 Ps 67 Ga 4,4-7 Łk 2,16-21   Psalm                                                                Bóg Głos Boga: „zagrzmiał (…), jest potężny (…), jest dostojny (…), łamie cedry (…), sprawia” radość. „Roznieca ogniste płomienie (…), wstrząsa pustynią” i ogłasza, że „Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. Księga Izajasza                                             posłał…
Czytania liturgiczne: Iz 42, 1-4.6-7 Ps 20 Dz 10,43-48 Mt 3,13-17   Psalm                                                                Bóg Głos Boga: „zagrzmiał (…), jest potężny (…), jest dostojny (…), łamie cedry (…), sprawia” radość. „Roznieca ogniste płomienie (…), wstrząsa pustynią” i ogłasza, że „Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. Księga Izajasza                                  …

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski, uroczystość

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

myśl dnia
„Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.”
św. Jan Bosko
czytanie

Dz 1, 3-8
Ps 126
Flp 1, 20c-30
J 12, 24-26
liturgia dnia

Newsletter