Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

„myślenie ducha”, „myślenie ciała”(Rz 8,7) Psalm                                   „jestem nieszczęsnym człowiekiem! Któż mnie wyzwoli z ciała śmierci”(Rz 7,24) Myślenie z ciała: „któż się ostoi” wobec tak licznych grzechów naszych. Nie wyrwie nic człowieka z niewoli grzechu. Uwierzyć i zmienić myślenie: tylko„u Pana jest łaska i obfite u…
Serce – centrum posłuszeństwa i świadomego działania 1 Księga Samuela                               „Bóg patrzy na serce” Ludzie: oceniając człowieka często „poprzestają na wyglądzie”; „jego uroda, wysoki wzrost”- „Samuel ujrzał Eliaba i pomyślał”, że to on jest wybrańcem Boga. Bóg mówi: „Ja nie oceniam tak jak ludzie”.…
Bóg zaspokaja potrzeby człowieka   Księga Wyjścia Sytuacja: Bóg uwolnił swój lud z piekła niewoli, prowadził, 40 lat karmił go manną, mającą smak placków    z miodem(Wj16,31.35). Bóg dawał się więc poznać swojemu ludowi w swej potędze i mocy. Ale gdy pewnego dnia zabrakło wody „Izraelici…
Czytania liturgiczne: Rdz 12,1-4a Ps 33 2Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9   Postanowienie i łaska   Księga Rodzaju                                               Abraham Postanowienie Boga: „Zostaw twoją ziemię, twój ród i dom twojego ojca, i idź do kraju, który ci wskażę”. „Uczynię cię bowiem wielkim narodem”. Ufność człowieka: „Abram poszedł…
Czytania Liturgiczne: Rdz 2,7-9; 3,1-7 Ps 51 Rz 5, 12-19 Mt 4,1-11   Próby – wyzwanie i szansa   Księga Rodzaju                „Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech” (Jk 1,15)         Sytuacja: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”. „Pan Bóg…
Czytania liturgiczne: Iz 49, 14-15 Ps 62 1Kor 4,1-5 Mt 6, 24-34   Wierny jest Bóg(1Kor 10,13) Psalm                                                Wierne trwanie przy Bogu Oznacza: myślenie i działanie zgodne z przekonaniem, że „tylko w Bogu znajdę ukojenie, moje zbawienie pochodzi od Niego (…), On moją twierdzą (…),On…
Czytania liturgiczne: Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48                                        Świętość, oddzielenie dla tego co Boże Księga Kapłańska   Oddzieleni dla tego wszystkiego co w Prawie Bożym Bo Bógwzywa: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Bóg określa: od czego należy się…
Czytania liturgiczne: Syr 15, 15-20 Ps 119 1Kor 2, 6-10 Mt 5,17-37                                         „Bóg tak stworzył człowieka, że może                      wybierać…” (Syr 15,14) Psalm                                       Słowo Boga jest prawdą czy iluzją Wolna wola: „Twoje ręce uczyniły mnie i ukształtowały”. „Prawo Twoje jest prawdą (…) jest…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski, uroczystość

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

myśl dnia
„Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.”
św. Jan Bosko
czytanie

Dz 1, 3-8
Ps 126
Flp 1, 20c-30
J 12, 24-26
liturgia dnia

Newsletter