Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Syr 35, 12-14.16-18 Ps 34 2Tm 4,6-9.16-18 Łk 18,9-14                                              Sprawiedliwość Psalm                                   Dawid po ocaleniu z rąk króla Abimeleka Sprawiedliwość Boża: „dobry jest Pan”, „od złoczyńców Pan się odwraca, by nie zostało o nich wspomnienie na ziemi”, „oczy Pana zwrócone ku…
Czytania liturgiczne: Wj 17,8-13 Ps 121 2Tm 3,14-4,2 Łk 18,1-8                                      Siła modlitwy wiary.... Księga Wyjścia                               ....w zagrożeniu istnienia Bóg jest: „wspaniały w swej świętości, groźny w swej chwale, Tyś sprawcą cudów (…), prowadzisz w łaskawości swojej lud, który wybawiłeś”(15,11-12). Człowiek jest: zagrożony „NadciągnęliAmalekici,…
Czytania liturgiczne: 2Krl 5,14-17 Ps 98 2Tm 2,8-13 Łk 17,11-19   Narodzić się do nowego życia Druga Księga Królewska                     Poganin Naaman Usłyszeć dobrą nowinę: Bezradny wobec ogarniającej go choroby, pogański wódz Naaman, słyszy radę od ufającej Bogu Izraelitki: „Gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem…
Czytania liturgiczne: Ha 1,2-3; 2,2-4 Ps 95 2Tm 1,6-8.12-14 Łk 17,5-10                                                              Służyć Psalm                                                          Lud Boży Rozpoznanie służby: „Zbliżmy się przed Jego oblicze”, „padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Bo On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwiska”.„Gdy głos Jego…
Czytania liturgiczne: Am 6,1a.4-7 Ps 146 1Tm 6,11-16 Łk 16,19-31                                                      Przywództwo Psalm                                                          Psalmista Przewodnicy: „Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swemu”. W służbie sobie: przywódcy pokładający nadzieję w sobie i swoich możliwościach, przewodnicy, którzy „nie mogą ocalić”.…
Czytania liturgiczne: Am 8,4-7 Ps 113 1Tm 2,1-8 Łk 16,1-13   Psalm Zarządcą: każdy człowiek, bo „Co masz, czegośnie otrzymał?”(1 Kor 4,7) od Boga? Sposób zarządzania: „Od zarządców zaś oczekuje się, by każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,2). Wierny wielbi imię swego Boga:…
Czytania liturgiczne: Wj 32,7-11.13-14 Ps 51 1Tm 1,12-17 Łk 15,1-32   Księga Wyjścia Zboczenie z drogi: Bóg do Mojżesza:„lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości. Zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie posąg cielca i padają przed nim na twarz; składają mu…
Czytania liturgiczne:Syr 3,17-18.20.28-29;  Ps 68;                          Hbr 12,18-19.22-24a;   Łk 14,1.7-14   Psalm                                                 Ucztowanie Ludu wybranego Z kim? „Uznajcie potęgę Boga”. „Pan to Jego imię! Weselcie się Jego obecnością”. Dlaczego? Bo Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, do Boga należą bramy śmierci”. W jakim celu? „Niech nam…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Imieniny

Cecylii, Marka

myśl dnia
„Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją.”
Christian Morgenstern
czytanie

2 Mch 7, 1. 20-31
Ps 17
Łk 19, 11-28

liturgia dnia

Newsletter