Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Iz 8,23b-9,3 Ps 27 1Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23   Psalm                                            „Pan będzie ci światłością” (Iz 60,19) Poza światłem: w mroku niepewności, strachu i braku odpowiedzi na wiele pytań: „mam się lękać?”, „odczuwać trwogę”, bo „atakują mnie fałszywi świadkowie”? „Wybuchła przeciwko mnie wojna”, „dyszą…
Czytania liturgiczne: Iz 49,3.5-6 Ps 40 1Kor 1,1-3 J 1,29-34   Zaświadczyćo kochającym Bogu - o planie Boga wobec człowieka - o Synu Boga, który plan zbawienia ludzi, uczynił zrozumiałym i wykonalnym dla człowieka - o Synu Boga, który pozostał z wierzącymi ! Psalm                                            O…
Iz 35, 1-6a Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11   Psalm                                                            Psalmista Spodziewa się: oglądać skutki niezwykłego działania Boga w świecie, bo „pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim”, bo On „stworzył niebo i ziemię”, bo „On dochowuje wierności na wieki”. Widzi: że człowiek skłonny jest…
Czytania liturgiczne: Iz 52, 7-10 Ps 98 Hbr 1,1-6 J 1,1-18   Psalm                                                                Bóg Głos Boga: „zagrzmiał (…), jest potężny (…), jest dostojny (…), łamie cedry (…), sprawia” radość. „Roznieca ogniste płomienie (…), wstrząsa pustynią” i ogłasza, że „Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. Księga Izajasza                                  …
Czytania liturgiczne: Lb 6,22-27 Ps 67 Ga 4,4-7 Łk 2,16-21   Psalm                                                                Bóg Głos Boga: „zagrzmiał (…), jest potężny (…), jest dostojny (…), łamie cedry (…), sprawia” radość. „Roznieca ogniste płomienie (…), wstrząsa pustynią” i ogłasza, że „Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. Księga Izajasza                                             posłał…
Czytania liturgiczne: Iz 42, 1-4.6-7 Ps 20 Dz 10,43-48 Mt 3,13-17   Psalm                                                                Bóg Głos Boga: „zagrzmiał (…), jest potężny (…), jest dostojny (…), łamie cedry (…), sprawia” radość. „Roznieca ogniste płomienie (…), wstrząsa pustynią” i ogłasza, że „Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. Księga Izajasza                                  …
Czytania liturgiczne: Iz 7,10-14 Ps 24 Rz 1,1-7 Mt 1,18-24                 Emmanuel = Bóg z nami Psalm                                       Psalmista, człowiek wierny Bogu Pragnie: bliskiego spotkania z Panem, Bogiem swoim. Ponieważ: uznaje, że „do Pana należy ziemia i wszystko co ją napełnia”, że On jest „mocny…
Czytania Liturgiczne: Iz 11,1-10 Ps 72 Rz 15,4-9 Mt 3,1-12   Zwrot ku nowemu Psalm Lud wybrany oczekuje Nowego króla: „który będzie panował (…) aż po krańce ziemi”. Nowego królestwa: „które trwać będzie długo jak słońce, dłużej niż księżyc – z pokolenia na pokolenie”. Nowego życia:…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Imieniny

Konrada, Arnolda

myśl dnia
„Przyjdzie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością.”
bł. Edward Poppe
czytanie

Kpł 19, 1-2. 11-18
Ps 19
Mt 25, 31-46
liturgia dnia

Newsletter