Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Wj 17,8-13 Ps 121 2Tm 3,14-4,2 Łk 18,1-8                                      Siła modlitwy wiary.... Księga Wyjścia                               ....w zagrożeniu istnienia Bóg jest: „wspaniały w swej świętości, groźny w swej chwale, Tyś sprawcą cudów (…), prowadzisz w łaskawości swojej lud, który wybawiłeś”(15,11-12). Człowiek jest: zagrożony „NadciągnęliAmalekici,…
Czytania liturgiczne: 2Krl 5,14-17 Ps 98 2Tm 2,8-13 Łk 17,11-19   Narodzić się do nowego życia Druga Księga Królewska                     Poganin Naaman Usłyszeć dobrą nowinę: Bezradny wobec ogarniającej go choroby, pogański wódz Naaman, słyszy radę od ufającej Bogu Izraelitki: „Gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem…
Czytania liturgiczne: Ha 1,2-3; 2,2-4 Ps 95 2Tm 1,6-8.12-14 Łk 17,5-10                                                              Służyć Psalm                                                          Lud Boży Rozpoznanie służby: „Zbliżmy się przed Jego oblicze”, „padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. Bo On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwiska”.„Gdy głos Jego…
Czytania liturgiczne: Am 6,1a.4-7 Ps 146 1Tm 6,11-16 Łk 16,19-31                                                      Przywództwo Psalm                                                          Psalmista Przewodnicy: „Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swemu”. W służbie sobie: przywódcy pokładający nadzieję w sobie i swoich możliwościach, przewodnicy, którzy „nie mogą ocalić”.…
Czytania liturgiczne: Am 8,4-7 Ps 113 1Tm 2,1-8 Łk 16,1-13   Psalm Zarządcą: każdy człowiek, bo „Co masz, czegośnie otrzymał?”(1 Kor 4,7) od Boga? Sposób zarządzania: „Od zarządców zaś oczekuje się, by każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,2). Wierny wielbi imię swego Boga:…
Czytania liturgiczne: Wj 32,7-11.13-14 Ps 51 1Tm 1,12-17 Łk 15,1-32   Księga Wyjścia Zboczenie z drogi: Bóg do Mojżesza:„lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości. Zboczyli z drogi, którą im wskazałem. Zrobili sobie posąg cielca i padają przed nim na twarz; składają mu…
Czytania liturgiczne:Syr 3,17-18.20.28-29;  Ps 68;                          Hbr 12,18-19.22-24a;   Łk 14,1.7-14   Psalm                                                 Ucztowanie Ludu wybranego Z kim? „Uznajcie potęgę Boga”. „Pan to Jego imię! Weselcie się Jego obecnością”. Dlaczego? Bo Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, do Boga należą bramy śmierci”. W jakim celu? „Niech nam…
Czytania liturgiczne:Iz 66,18-21;  Ps 117;                          Hbr 12,5-7.11-13;   Łk 13,22-30   Psalm Bóg przygotował drogę do zbawienia dla każdego człowieka, z każdego narodu. „Sławcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go, wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki! Alleluja!”   Księga…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegona, prezbitera, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy, wspomnienie

Imieniny

Eustachego, Filipiny

myśl dnia
„Aby zatriumfowało zło, wystarczy, aby dobrzy nic nie robili.”
Edmund Burke
czytanie

1 Tm 3, 14-16
Ps 111
Łk 7, 31-35

liturgia dnia

Newsletter