Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Bóg zaspokaja potrzeby człowieka   Księga Wyjścia Sytuacja: Bóg uwolnił swój lud z piekła niewoli, prowadził, 40 lat karmił go manną, mającą smak placków    z miodem(Wj16,31.35). Bóg dawał się więc poznać swojemu ludowi w swej potędze i mocy. Ale gdy pewnego dnia zabrakło wody „Izraelici…
Czytania liturgiczne: Rdz 12,1-4a Ps 33 2Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9   Postanowienie i łaska   Księga Rodzaju                                               Abraham Postanowienie Boga: „Zostaw twoją ziemię, twój ród i dom twojego ojca, i idź do kraju, który ci wskażę”. „Uczynię cię bowiem wielkim narodem”. Ufność człowieka: „Abram poszedł…
Czytania Liturgiczne: Rdz 2,7-9; 3,1-7 Ps 51 Rz 5, 12-19 Mt 4,1-11   Próby – wyzwanie i szansa   Księga Rodzaju                „Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech” (Jk 1,15)         Sytuacja: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”. „Pan Bóg…
Czytania liturgiczne: Iz 49, 14-15 Ps 62 1Kor 4,1-5 Mt 6, 24-34   Wierny jest Bóg(1Kor 10,13) Psalm                                                Wierne trwanie przy Bogu Oznacza: myślenie i działanie zgodne z przekonaniem, że „tylko w Bogu znajdę ukojenie, moje zbawienie pochodzi od Niego (…), On moją twierdzą (…),On…
Czytania liturgiczne: Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48                                        Świętość, oddzielenie dla tego co Boże Księga Kapłańska   Oddzieleni dla tego wszystkiego co w Prawie Bożym Bo Bógwzywa: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Bóg określa: od czego należy się…
Czytania liturgiczne: Syr 15, 15-20 Ps 119 1Kor 2, 6-10 Mt 5,17-37                                         „Bóg tak stworzył człowieka, że może                      wybierać…” (Syr 15,14) Psalm                                       Słowo Boga jest prawdą czy iluzją Wolna wola: „Twoje ręce uczyniły mnie i ukształtowały”. „Prawo Twoje jest prawdą (…) jest…
Czytania liturgiczne: Iz 58,7-10 Ps 112 1Kor 2,1-5 Mr 5,13-16   Psalm                         „zobaczy światłość i nasyci się tym, co pozna” (Iz53,11) Bóg prześwietla serca: i widzi, że „gotowe jest serce” człowieka, „by zaufać Panu”. Widzi tego, „kto się boi Pana, kto umiłował Jego przykazania”, kto…
Czytania liturgiczne: So 2,3;3,12-13 Ps 146 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a   Psalm                                                W kim pokładam nadzieję? W Bogu ? „Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto w pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim. On stworzył niebo i ziemię (…), On dochowuje wierności na wieki”, On…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Imieniny

Konrada, Arnolda

myśl dnia
„Przyjdzie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością.”
bł. Edward Poppe
czytanie

Kpł 19, 1-2. 11-18
Ps 19
Mt 25, 31-46
liturgia dnia

Newsletter