Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Dz 6,1-7 Ps 33 1P 2,4-9 J 14,1-12   „Tylko Ja znam plany, które mam względem was - mówi Bóg – plany pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje na przyszłość” (Jr 29,11)   Psalm „Jeśli będziecie Mnie szukać….Bóg: „powiedział i stało…
Czytania liturgiczne: Dz 2,14a.36-41 Ps 23 1P 2,20b-25 J 10,1-10   W owczarni Dobrego Pasterza Psalm                                     Błogosławieństwa Wielkiego Pasterza Życie w owczarni: gdy „Pan jest Pasterzem moim, nie brak mi niczego”. „Ożywia mnie na nowo, prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię”.…
Czytania Liturgiczne: Dz 2,14.22-28 Ps 16 1P 1,17-21 Łk 24, 13-35   Bóg realizuje swój plan wobec człowieka Psalm                                 Jako jego bogactwo i przeznaczenie Zapowiedziany: będąc „bogactwem i przeznaczeniem” człowieka,Bóg „do świętych, którzy są na ziemi całą wolę swą nakłonił”. Obecny: „Twoja obecność napełnia mnie…
Czytania liturgiczne: Dz 2,42-47 Ps 118 1P 1,3-9 J 20,19-31   Już zbawieni, jeszcze zbawiani, oczekujący zbawienia na wieczność Psalm   Z Bogiem, ale w oczekiwaniu na zapowiedzianego Chrystusa, Zbawiciela Emocje: wdzięczność i„radość z wybawienia”, „oto dzień (…) radujmy się i weselmy”. Fakty: otoczony, osaczony, popchnięty…
Czytania liturgiczne: Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3,1-4 J 20,1-9     „bo my nie możemy milczeć o tym, cośmy widzieli i słyszeli”(Dz 4,20) Psalm                                              Świadectwo ufności Bogu Sytuacja: „w ucisku”, w niewoli, otoczony przez nieprzyjaciół. „Wzywałem Pana”. Objawienie i decyzja: „ręka Pana moc…
„Syn Człowieczy nie przyszedł po to by Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu”(Mt 20,28) Psalm                                         Służba głoszenia Jego imienia Oddany Bogu: „Od urodzenia jestem Tobie powierzony”. „Będę głosił Twoje imię moim braciom, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia”. Cel służby:…
„myślenie ducha”, „myślenie ciała”(Rz 8,7) Psalm                                   „jestem nieszczęsnym człowiekiem! Któż mnie wyzwoli z ciała śmierci”(Rz 7,24) Myślenie z ciała: „któż się ostoi” wobec tak licznych grzechów naszych. Nie wyrwie nic człowieka z niewoli grzechu. Uwierzyć i zmienić myślenie: tylko„u Pana jest łaska i obfite u…
Serce – centrum posłuszeństwa i świadomego działania 1 Księga Samuela                               „Bóg patrzy na serce” Ludzie: oceniając człowieka często „poprzestają na wyglądzie”; „jego uroda, wysoki wzrost”- „Samuel ujrzał Eliaba i pomyślał”, że to on jest wybrańcem Boga. Bóg mówi: „Ja nie oceniam tak jak ludzie”.…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Imieniny

Konrada, Arnolda

myśl dnia
„Przyjdzie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością.”
bł. Edward Poppe
czytanie

Kpł 19, 1-2. 11-18
Ps 19
Mt 25, 31-46
liturgia dnia

Newsletter