Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

„Syn Człowieczy nie przyszedł po to by Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu”(Mt 20,28) Psalm                                         Służba głoszenia Jego imienia Oddany Bogu: „Od urodzenia jestem Tobie powierzony”. „Będę głosił Twoje imię moim braciom, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia”. Cel służby:…
„myślenie ducha”, „myślenie ciała”(Rz 8,7) Psalm                                   „jestem nieszczęsnym człowiekiem! Któż mnie wyzwoli z ciała śmierci”(Rz 7,24) Myślenie z ciała: „któż się ostoi” wobec tak licznych grzechów naszych. Nie wyrwie nic człowieka z niewoli grzechu. Uwierzyć i zmienić myślenie: tylko„u Pana jest łaska i obfite u…
Serce – centrum posłuszeństwa i świadomego działania 1 Księga Samuela                               „Bóg patrzy na serce” Ludzie: oceniając człowieka często „poprzestają na wyglądzie”; „jego uroda, wysoki wzrost”- „Samuel ujrzał Eliaba i pomyślał”, że to on jest wybrańcem Boga. Bóg mówi: „Ja nie oceniam tak jak ludzie”.…
Bóg zaspokaja potrzeby człowieka   Księga Wyjścia Sytuacja: Bóg uwolnił swój lud z piekła niewoli, prowadził, 40 lat karmił go manną, mającą smak placków    z miodem(Wj16,31.35). Bóg dawał się więc poznać swojemu ludowi w swej potędze i mocy. Ale gdy pewnego dnia zabrakło wody „Izraelici…
Czytania liturgiczne: Rdz 12,1-4a Ps 33 2Tm 1,8b-10 Mt 17,1-9   Postanowienie i łaska   Księga Rodzaju                                               Abraham Postanowienie Boga: „Zostaw twoją ziemię, twój ród i dom twojego ojca, i idź do kraju, który ci wskażę”. „Uczynię cię bowiem wielkim narodem”. Ufność człowieka: „Abram poszedł…
Czytania Liturgiczne: Rdz 2,7-9; 3,1-7 Ps 51 Rz 5, 12-19 Mt 4,1-11   Próby – wyzwanie i szansa   Księga Rodzaju                „Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech” (Jk 1,15)         Sytuacja: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”. „Pan Bóg…
Czytania liturgiczne: Iz 49, 14-15 Ps 62 1Kor 4,1-5 Mt 6, 24-34   Wierny jest Bóg(1Kor 10,13) Psalm                                                Wierne trwanie przy Bogu Oznacza: myślenie i działanie zgodne z przekonaniem, że „tylko w Bogu znajdę ukojenie, moje zbawienie pochodzi od Niego (…), On moją twierdzą (…),On…
Czytania liturgiczne: Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48                                        Świętość, oddzielenie dla tego co Boże Księga Kapłańska   Oddzieleni dla tego wszystkiego co w Prawie Bożym Bo Bógwzywa: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Bóg określa: od czego należy się…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Imieniny

Cecylii, Marka

myśl dnia
„Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją.”
Christian Morgenstern
czytanie

2 Mch 7, 1. 20-31
Ps 17
Łk 19, 11-28

liturgia dnia

Newsletter