Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Wj 3,1-8a.13-15 Ps 103 1Kor 10,1-6.10-12 Łk 13,1-9 Księga Wyjścia Zwykły dzień pracy pasterskiej Mojżesza, zostaje przerwany niezwykłą ingerencją Boga. Upewniony, że rozmawia z Bogiem, Mojżesz staje gotowy do słuchania: „Oto jestem”. A Bóg, mówi: „Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie…
Czytania liturgiczne: Rdz 15,5-12.17-18 Ps 27 Flp 3, 17-4,1 Łk 9,28b-36 Księga Rodzaju Na słowo Boga, 75-letni Abram, rozpoczyna wędrówkę do ziemi, którą obiecał mu Bóg. Zostaje zabezpieczony w tej decyzji; w „kraju, który ci ukażę, uczynię (...) z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił”…
Czytania liturgiczne: Pwt 26,4-10 Ps 91 Rz 10,8-13 Łk 4,1-13 Księga Powtórzonego Prawa „Wołaliśmy do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan (…), wejrzał na naszą nędzę (…), wyprowadził (…) mocną ręką (…), zaprowadził (…), i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz…
Czytania liturgiczne: Iz 6,1-8 Ps 138 1Kor 15,1-11 Łk 5,1-11 Psalm „Będę sławił Twe imię za łaskę i wierność, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy”. Bóg łaskawy i wierny obietnicy, wysłuchuje wzywających Go, pomnaża…
Czytania liturgiczne: Jr 1,4-5.17-19 Ps 71 1Kor 12,31-13,13 Łk 4,21-30   Psalm Psalmista poznał miłość Boga i wyznaje kim On jest dla niego: „Ty jesteś moją opoką i twierdzą (…), moją nadzieją (…), moim opiekunem (…), potężnym mym wspomożycielem”. Rozumie i przyjmuje Boże powołanie; „moc…
Czytania liturgiczne: Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Ps 19 1Kor 12,12-30 Łk 1,1-4.14-21   Księga Nehemiasza Bóg pozwolił powrócić z niewoli swojemu ludowi. Pod przywództwem Nehemiasza odbudowali Jerozolimę, a kiedy „mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż (…) i domagali się od…
Czytania liturgiczne: Iz 62,1-5 Ps 96 1Kor 12,4-11 J 2,1-12 Psalm „Oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę, oddajcie Panu chwałę Jego imienia”, nawołuje psalmista. Jego życie, podobnie jak każdego człowieka, niosło ze sobą wzloty i upadki, okresy posłuszeństwa Bogu i chodzenia swoimi drogami. Musiał przekonać…
Czytania liturgiczne: Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Łk 3,15-16.21-22 Psalm Psalmista zachęca do wielbienia Boga w Jego przymiotach: „Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę”. Bóg dał się poznać w swej wielkości przemawiając głosami natury a także ustami wybranych ludzi. Dał też poznać ludziom…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

pierwszy dzień wiosny

Imieniny

Benedykta, Filemona

myśl dnia
„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.”
Edmund Burke
czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Dn 3
J 8, 31-42
liturgia dnia

Newsletter