Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: Pwt 26,4-10 Ps 91 Rz 10,8-13 Łk 4,1-13 Księga Powtórzonego Prawa „Wołaliśmy do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan (…), wejrzał na naszą nędzę (…), wyprowadził (…) mocną ręką (…), zaprowadził (…), i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz…
Czytania liturgiczne: Iz 6,1-8 Ps 138 1Kor 15,1-11 Łk 5,1-11 Psalm „Będę sławił Twe imię za łaskę i wierność, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy”. Bóg łaskawy i wierny obietnicy, wysłuchuje wzywających Go, pomnaża…
Czytania liturgiczne: Jr 1,4-5.17-19 Ps 71 1Kor 12,31-13,13 Łk 4,21-30   Psalm Psalmista poznał miłość Boga i wyznaje kim On jest dla niego: „Ty jesteś moją opoką i twierdzą (…), moją nadzieją (…), moim opiekunem (…), potężnym mym wspomożycielem”. Rozumie i przyjmuje Boże powołanie; „moc…
Czytania liturgiczne: Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Ps 19 1Kor 12,12-30 Łk 1,1-4.14-21   Księga Nehemiasza Bóg pozwolił powrócić z niewoli swojemu ludowi. Pod przywództwem Nehemiasza odbudowali Jerozolimę, a kiedy „mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż (…) i domagali się od…
Czytania liturgiczne: Iz 62,1-5 Ps 96 1Kor 12,4-11 J 2,1-12 Psalm „Oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę, oddajcie Panu chwałę Jego imienia”, nawołuje psalmista. Jego życie, podobnie jak każdego człowieka, niosło ze sobą wzloty i upadki, okresy posłuszeństwa Bogu i chodzenia swoimi drogami. Musiał przekonać…
Czytania liturgiczne: Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Łk 3,15-16.21-22 Psalm Psalmista zachęca do wielbienia Boga w Jego przymiotach: „Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę”. Bóg dał się poznać w swej wielkości przemawiając głosami natury a także ustami wybranych ludzi. Dał też poznać ludziom…
Czytania liturgiczne: Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 Psalm Wołanie psalmisty: Boże przekaż Twój sąd królowi (...), aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa”, objawiapragnienie, aby ziemski król rządził na sposób Boży. Ale psalm objawia takżewiększe oczekiwanie, oczekiwanie na przyjście Króla…
Czytania liturgiczne: Syr 3,2-6.12-14 Ps 128 Kol 3,12-21 Łk 2,41-52 Psalm Szczęście każdego, kto „boi się Pana i kto chodzi Jego drogami”, ma swoje odbicie także w życiu rodzinnym. Rodzina jak drzewo oliwne, gdy zasadzona jest w posłuszeństwie Bogu-Ojcu, doświadcza realizacji Jego obietnic. Psalmista wymienia:…

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

Imieniny

Cecylii, Marka

myśl dnia
„Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją.”
Christian Morgenstern
czytanie

2 Mch 7, 1. 20-31
Ps 17
Łk 19, 11-28

liturgia dnia

Newsletter