Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Czytania liturgiczne: So 3,14-18 Ps Iz 12,2-6 Flp 4,4-7 Łk 3,10-18 Psalm „Bóg jest moim zbawieniem, będę miał ufność i bać się nie będę”, wyznaje psalmista, „bo Pan jest moją mocą”. Naród wybrany powracający z wygnania jest świadomy Bożego ratunku, zbawienia; „Śpiewajcie Panu, bo uczynił…
Czytania liturgiczne: Ba 5, 1-9; Ps 126; Flp 1, 4-6.8-11; Łk 3, 1-6 Psalm „Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości”, wspomina psalmista czas „gdy Pan odmienił los”, czas o którym świadczyli poganie: „Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. To wspomnienie powoduje zmianę…
Czytania liturgiczne: Jr 33,14-16; Ps 25; 1Tes 3,12 – 4,2 Łk 21,25-28.34-36   Psalm „Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom (...). Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski” pisze psalmista o Bogu i prosi Go: „Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,…
Chrystusa Króla Czytania liturgiczne: Dn 7,13-14; Ps 93; Ap 1,5-8; J 18,33b-37 Psalm  „Pan Króluje, oblókł się w majestat, (...) w potęgę i nią się przepasał” pisze psalmista o Bogu. Uznając Jego władzę królewską oddaje Mu chwałę: „Twój tron niewzruszony na wieki, Ty od wieków…
Czytania liturgiczne: Dn 12, 1-3; Ps 16; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32   Psalm Psalmista wyznaje swoją wiarę: „Pan jest moim dziedzictwem i przeznaczeniem (…) stawiam sobie Pana przed oczy", potwierdzoną tym, co rozpoznał w swoim życiu; „On mój los zabezpiecza (…) On jest po mojej…
Czytania liturgiczne: Pwt 6,2-6; Ps 18; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34   Księga Powtórzonego Prawa Z miłości Bóg przebaczył winy i wyratował  naród wybrany z niewoli. Prowadzi go do miejsca, które chce mu dać: „ziemię opływającą w mleko i miód”. Dobro tej ziemi będzie do pozyskania…
Strona 30 z 30

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegona, prezbitera, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy, wspomnienie

Imieniny

Eustachego, Filipiny

myśl dnia
„Aby zatriumfowało zło, wystarczy, aby dobrzy nic nie robili.”
Edmund Burke
czytanie

1 Tm 3, 14-16
Ps 111
Łk 7, 31-35

liturgia dnia

Newsletter