Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Niedziela 19.03.2017

Bóg zaspokaja potrzeby człowieka

 

Księga Wyjścia

Sytuacja: Bóg uwolnił swój lud z piekła niewoli, prowadził, 40 lat karmił go manną, mającą smak placków    z miodem(Wj16,31.35). Bóg dawał się więc poznać swojemu ludowi w swej potędze i mocy. Ale gdy pewnego dnia zabrakło wody „Izraelici wystawili Pana na próbę, mówiąc: Czy aby na pewno Pan jest wśród nas?”.Jeszcze trochę, a mnie ukamienują ”, relacjonował Mojżesz Panu Bogu. Bóg zaspokaja potrzeby: „oto Ja stanę przed tobą tam na skale, na górze Horeb. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda i lud zaspokoi pragnienie”. Pozostaje pamięć: niechlubna, Massa i Meriba staje się symbolem braku ufności Bogu w trudnościach. Przestrogą przed wystawianiem Boga na próbę.

Psalm                                                                  

Sytuacja: „dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie , nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Meriba na pustyni w dniu Massa, gdy Mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali Mnie, choć widzieli dzieła moje”. Jeśli głos Jego słyszymy, „zbliżmy się przed Jego oblicze z dziękczynieniem, radośnie śpiewajmy Mu”. „Klęknijmy przed Panem”. Bóg zaspokaja potrzeby: bo „jest wielkim Bogiem, wielkim Królem nad wszystkimi”, bo „w Jego ręku są krańce ziemi”, bo jest Tym, „który nas stworzył”.Pozostaje pamięć: o Jego oczekiwaniu, którą wyraża psalmista: „wzywajmy radośnie skałę naszego zbawienia”, wzywajmy Boga, który jest niezmienny i wierny. Także pamięć o przestrodze Boga: „lud, który błądzi w sercu i moich dróg nie zna”, nie wejdzie „do mego odpoczynku”.

Ewangelia wg. św. Jana

Sytuacja: Jezus spotyka Samarytankę, rozpoczyna rozmowę, bo zawsze „wiedział co jest w człowieku”(J2,25). Wiedział, jak kobieta żyje i znał jej nadzieje; „wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus. I gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni”. Bóg zaspokaja jej potrzebę: „Jezus oznajmił jej wówczas: To Ja nim jestem, Ja, który mówię do ciebie”.Pozostaje pamięć: o jej reakcji na nowinę. Nie zatrzymała jej dla siebie, natychmiast „wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców: Chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko co uczyniłam. Czyż nie jest On Chrystusem?”. Pamięć o skutkach jej zachęty: „wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie jej świadectwa. Przyszli więc do Niego z prośbą, aby pozostał u Nich. I przebywał tam dwa dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez Niego nauce”. „On naprawdę jest Zbawicielem świata”.

List do Rzymian

Sytuacja: adresaci listu Pawła, bracia w wierze, mają wątpliwości co do trwałości skutków śmierci Jezusa. „Usprawiedliwieni dzięki wierze, zachowujemy pokój z Bogiem przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego dostąpiliśmy łaski, w której trwamy, chlubiąc się nadzieją chwały Bożej”. Czy ten stan może się skończyć? Bóg zaspokaja potrzebę: „Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany”, wyjaśnia Paweł. Pozostaje pamięć: „Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. O ileż więc bardziej teraz, jako usprawiedliwieni przez Jego krew, dzięki Niemu zostaniemy wybawieni od gniewu!”(5,9)

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

pierwszy dzień wiosny

Imieniny

Benedykta, Filemona

myśl dnia
„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.”
Edmund Burke
czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Dn 3
J 8, 31-42
liturgia dnia

Newsletter