Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Niedziela 26.02.2017

Czytania liturgiczne:

Iz 49, 14-15

Ps 62

1Kor 4,1-5

Mt 6, 24-34

 

Wierny jest Bóg(1Kor 10,13)

Psalm                                                Wierne trwanie przy Bogu

Oznacza: myślenie i działanie zgodne z przekonaniem, że „tylko w Bogu znajdę ukojenie, moje zbawienie pochodzi od Niego (…), On moją twierdzą (…),On jest moją skałą (…), Bóg jest mocą (…), moja nadzieja pochodzi od Niego”. Pójście za radą: „Jemu zawsze ufaj, narodzie, otwórzcie przed Nim swoje serca: Bóg jest naszym schronieniem”. Pozostawia Bogu: troskę o to co niezbędne do życia; „do wzrostu bogactwa nie przywiązujcie serca”, i troskę o bezpieczeństwo wobec tych, którzy „knują zwodnicze podstępy, mają upodobanie w kłamstwie. Swymi ustami chwalą, a złorzeczą w sercu”.

 

Księga Izajasza                                      Wierna pamięć

Oznacza: oddanie Bogu chwały, za to co już uczynił; „Bo Pan pocieszył swój lud i z miłością ujął się za biednymi”(Iz49,13), po to, aby nigdy nie postała w nas myśl: „Pan mnie opuścił i Bóg zapomniał o mnie”. Pozostawia Bogu: troskę o środki do życia, bo Jego miłość jest większa od matczynej „Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz nawet, gdyby zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”, mówi Bóg.

Ewangelia wg. św. Mateusza                 Wierne uczniostwo

Oznacza: zrozumienie, że Królestwo Boże jest bezcennym darem i skarbem, że uczniowie Jezusa służą ludziom, którzy potrzebują zbawienia Bożego. „Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” tj.głoście Ewangelię, „w niej bowiem sprawiedliwość Boga objawia się dzięki wierze”(Rz1,17). Aby nikt „nie zginął, lecz miał życie wieczne”(J3,16). „Czyż życie nie jest ważniejsze         od pokarmu”? „Czy ktoś z was zamartwiając się może przydłużyć swoje życie choćby o chwilę?”. Pozostawia Bogu: troskę „o jutro”, „o to co będziecie jedli (…), pili (…), w co się ubierzemy?”. „Przecież Ojciec Niebieski wie, że tego potrzebujecie”.

 

Pierwszy List do Koryntian                     Wierne zarządzanie

Oznacza: że uczniowie Jezusa są jedynie rządcami tego co otrzymali od Boga.„Każdy niech uważa nas za sługi Chrystusa i zarządców tajemnic Boga. Od zarządców zaś oczekuje się, by każdy z nich był wierny”. „Nie wolno wykraczać poza to, co napisano, i wynosić się jeden nad drugiego”(4,6). Pozostawia Bogu: osąd i ocenę tego jak zarządza. „Dla mnie jest najmniej ważne czy będę osądzony (…) przez jakikolwiek trybunał ludzki. Sam siebie też nie osądzam (…), Pan jest moim sędzią”. Pan Jezus, który przyjdzie „rozjaśni to, co ukryte w ciemności, i ujawni zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga”.

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

pierwszy dzień wiosny

Imieniny

Benedykta, Filemona

myśl dnia
„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.”
Edmund Burke
czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Dn 3
J 8, 31-42
liturgia dnia

Newsletter