Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Niedziela 05.02.2017

Czytania liturgiczne:

Iz 58,7-10

Ps 112

1Kor 2,1-5

Mr 5,13-16

 

Psalm                         „zobaczy światłość i nasyci się tym, co pozna” (Iz53,11)

Bóg prześwietla serca: i widzi, że „gotowe jest serce” człowieka, „by zaufać Panu”. Widzi tego, „kto się boi Pana, kto umiłował Jego przykazania”, kto „zarządza uczciwie swoimi sprawami”. Człowiek promienieje: „wschodzi on w ciemności jak światło dla prawych; łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy”. „Umocnione jego serce nie ulęknie się”. Oddaje Bogu chwałę: „Alleluja!”, co oznacza „Wysławiajcie Boga!”

Księga Izajasza             „Pan będzie ci wieczną światłością” (Iz60,19)

Bóg prześwietla serca: i widzi: „to Mnie szukają każdego dnia i gorliwie zdobywają wiedzę o mych drogach” (58,2). Człowiek promienieje:gdy postępuje według Słowa Boga: „jeśli u siebie położysz kres uciskowi, przestaniesz wytykać palcem i mówić przewrotnie, z serca zatroszczysz się o głodnego i nasycisz człowieka zgnębionego, wówczas twoja światłość wzejdzie wśród ciemności”. Oddaje Bogu chwałę: dając świadectwo o źródle swej mocy w działaniu: „gdy zawołasz, Pan odpowie, gdy wezwiesz pomocy, powie: Oto jestem!”

Ewangelia św. Mateusza   „Światłość świeci w ciemności”   (J1,5)

Jezus prześwietla serca: tych co idą za Nim. Tylko niewielu z nich zostanie zaproszonych :„Pójdźcie za Mną”(4,19). Uczeń Jezusa promienieje:światłem zaczerpniętym od Nauczyciela, promienieje dla świata trwającego w obojętności i wrogości wobec Boga, świata określonego jako ciemność. „Świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny”. Oddanie Bogu chwały: bo to z Jego woli Jezus zapala lampę w uczniu i „stawia ją na świeczniku, aby świeciła wszystkim”;to On uzdalnia uczniów, aby byli „światłem dla świata”; to Bóg ma być także odbiorcą wdzięczności ludzkiej: „aby chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”.

Pierwszy List do Koryntian   Teraz zaś jesteście światłością w Panu”   (Ef 5,8)

Duch Święty prześwietla serca: i widzi gotowość Pawła: „przyszedłem do was”, Koryntianie. „Przybyłem do was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem”, ale gotowy by służyć. Uczeń Jezusa promienieje:światłem poznania woli Boga i jakością jej wykonywania: przybyłem „by głosić tajemnicę Boga”, ale nie „błyskotliwymi i uczonymi słowami”. „Moje nauczanie i przepowiadanie nie opierało się na mądrych wywodach, ale na ukazywaniu Ducha i mocy, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale   na mocy Bożej”. Oddanie Bogu chwały: „Bóg objawił nam to przez Ducha, a Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga. Któż bowiem wie, co się kryje w człowieku, jeśli nie duch człowieka, który w nim jest? Tak i Boga nikt by nie poznał, gdyby nie Duch Boży”(2,10-11). Jemu chwała!

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Dziś obchodzimy

pierwszy dzień wiosny

Imieniny

Benedykta, Filemona

myśl dnia
„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi.”
Edmund Burke
czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95
Dn 3
J 8, 31-42
liturgia dnia

Newsletter