headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 31.07.2022

18 Niedziela Zwykła                            31.07.2022

Czytania liturgiczne: Koh 1,2; 2,21-23; Łk 12,13-21; Kol 3,1-5, 9-11

Bóg, Jedyny, który nadaje sens wysiłkom człowieka.

„Naucz nas Panie liczyć dni nasze, abyśmy osiągali mądrość serca”                                                  (Ps 90,12)             – co dla ciebie oznacza „mądrość serca”?

Księga Koheleta           Uznanie za prawdę, że wszystko pochodzi z ręki Boga? 

Rozważam: Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju”. „Marność nad marnościami, powiada Kohelet,(człowiek mądry i bogaty) marność nad marnościami - wszystko marność”. Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy”. Czy naprawdę? „Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi. Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od Niego zależnym?”(24). Światło: Bóg „człowiekowi, który Mu jest miły, daje On mądrość i wiedzę, i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził, i potem oddał temu, który się Bogu podoba”. Jakie myśli wzbudza w tobie pytanie Pawła, „Cóż masz, czego być nie otrzymał”(1 Kor 4,7)?

Ewangelia Św. Łukasza     Każdy dzień w moim wydaniu ma przynosić chwałę Bogu ?

Rozważam: „Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Jezus zna jego myśli o życiu. Nie wchodzi w rolę rozjemcy. Opowiada przypowieść; «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!”. Czy naprawdę? „Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”. Światło: „Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». Jezus: „«Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia»”. W jaki sposób wyznaczasz w swoim życiu granicę między tym co niezbędne, a tym co Jezus nazwał by chciwością?  

List do Kolosan    Zdobywać mądrość serca można tylko trwając w Chrystusie ?

Rozważam: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. „Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu”. „Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach”. „Odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem”(7,8). „Niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli”. Czy naprawdę jest możliwy taki proces przemiany myślenia i działania? „Boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,  a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył”. Światło: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie”(3,16). „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”. „Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego”(3,17)W jaki sposób trwasz w Chrystusie? Jak korzystasz z bogactwa Słowa Chrystusa?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

 

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00