headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 28.08.2022

22 Niedziela Zwykła                               28.08.2022

Czytania liturgiczne: Syr 3,17-29; Ps 68; Łk 14,1. 7-14; Hbr12, 18 -24

Bóg, który zawsze znajduje człowieka w miejscu,

gdzie właśnie jest.

Jakim znajduje cię dziś?

Księga Syracha     …potrzebującym Jego bezpośredniej rady?

Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana”. „Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne. Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi - więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione”. Przyjmij, że „serce twarde na końcu dozna klęski”, „serce twarde obciąży się utrapieniami”. „Roztropne serce rozważa przypowieści, a uważne ucho ucieszy się mądrością”* Jakie jest Twoje serce, biblijnie centrum decyzyjne człowieka, wobec wskazówek Boga?                                                                                   

Ewangelia Św. Łukasza      …szukającym w pokorze swojego miejsca na ziemi?

Jezus jest u pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek”. „Opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej! I spotka cię zaszczyt”. Rozważywszy przypowieść, rozpocznę  od miejsca, które w ocenie ludzkiej wydaje się mniej znaczące. Jestem pewien, że Pan doskonale zna moje umiejętności i możliwości. Trwając w Nim, będę gotowy na zmianę. I może być, że „przesiądę się wyżej” służąc  wśród takich, na których wdzięczność nie liczyłem.  Kiedy, ostatni raz cieszyło cię działanie na rzecz drugiego, chociaż nie mogłeś oczekiwać jakiegokolwiek rewanżu? Co dla ciebie znaczy obietnica Jezusa: będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”?

List do Hebrajczyków      … „jestem przerażony i drżę” przed potężnym Bogiem?    

Cokolwiek dziś powoduje taki stan człowieka, to nie jest to wolą Boga. Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy”, jak miało to miejsce w życiu Mojżesza. Jego odbiór wielkości Boga został opisany słowami: „tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę”. To był czas Starego Testamentu. „Wy natomiast przystąpiliście (…) do Boga żywego (…), do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa”, do pokropienia (Jego) krwią”, która czyni was sprawiedliwymi w oczach Ojca. Potrzebą człowieka nie jest relacja z Bogiem zbudowana na strachu przed Jego potęgą i wszechmocą. Tym bardziej przed karą. Jezus powiedział, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”(Mt 11,28–29)Jak bardzo twoja relacja z Bogiem polega na przylgnięciu do Jezusa i Jego Słowa?

Psalm 68  „Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg,

      zbawienie nasze.  Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, i daje ujść przed śmiercią”.

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi poniedziałek września.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00