headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 26.06.2022

13 Niedziela Zwykła                                 26.06.2022

Czytania liturgiczne: 1 Krl 19,16b.19-21; Ps16; Łk 9,51-62; Ga 5,1.13-18

Bóg, który stworzył człowieka wolnym w jego wyborach.

Jak ta świadomość pomaga ci w podejmowaniu różnych decyzji?

1 Księga Królewska       Ufam Bogu, więc szukam Jego woli dla mnie?

Słucham i rozpoznaję: Pan rzekł do” Eliasza, „Elizeusza, namaścisz na proroka po tobie”. Eliasz poszedł  i odnalazł Elizeusza”, gdy był zajęty pracą przy orce. „Podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz”. Ta czynność była dla Elizeusza czytelnym znakiem wezwania do służby prorockiej. Zamykam dotychczasowe odpowiedzialności: Elizeusz, „pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą»”. Oddał chwałę Bogu, „wziął parę wołów, złożył je na ofiarę” wdzięczności Bogu i zadbał o potrzeby dotychczasowych współpracowników; „na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli”. Podejmuję nowe: „Następnie Elizeusz wybrał się     i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą”.

Ewangelia św. Łukasza      Poznaję Jezusa i Jego sposób działania, by Go naśladować?

Słucham i rozpoznaję: Jezus, „gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców”. Nie został przyjęty w pewnym miasteczku samarytańskim, ale czas dalszej wędrówki i prowadzone rozmowy z uczniami, umożliwiły im przemyślenie wielu kwestii społecznych i zbadanie swej gotowości do radykalnego pójścia za wzorem życia wskazywanym przez Jezusa. Zamykam dotychczasowy sposób myślenia: dar uzdrawiania ludzi otrzymany dla działań misyjnych, nie oznacza prawa do sądzenia i karania ich. Chodzenie z Jezusem weryfikuje hierarchię ważności potrzeb: stałe miejsce zadomowienia, określone warunki codziennego życia, to także gotowość na nowe trudy i uciążliwości. Mówienie „dobrze, ale jeszcze nie teraz”, objawia brak przekonania serca podparty rozmaitymi wymówkami. Oznacza także gotowość na brak akceptacji tej drogi ze strony bliskich, np. członków rodziny. Podejmuję nowy sposób rozstrzygania  spraw i działania - naśladując Mistrza. W tej nowej rzeczywistości, pamiętam, że ktokolwiek wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.   

List do Galatów      Pozwalam się prowadzić Duchowi, w poznaniu Słowa Boga ?

Słucham i rozpoznaję: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”. Jakiej niewoli? Szukania usprawiedliwienia w przepisach Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski”. Zamykam dotychczasowy sposób odnoszenia swojego sposobu życia do zasad ustanowionych przez innych. Zamykam myślenie „przecież autorytety nie mogą się mylić”, używane jako wymówka , aby zostawić sprawy takimi jakie są. Podejmuję nowe: z pomocą Ducha, na zasadzie wiary”, „która działa przez miłość”(5,5-6). W wolności, która nie jest zachętą „do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!”. „Oto, czego uczę: postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.  Ciało bowiem do czego innego dąży niż Duch, a Duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.  Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa”.

Psalm 16         Mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą».

   „Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy”.

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00