headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 26.03.2023

5 Niedziela Wielkiego Postu                                          26.03.2023

Czytania liturgiczne:  Ez 37,12-14; Ps 130; J 11,1-45; Rz 8,8-11

Bóg, który mówi o śmierci, zmartwychwstaniu i nowym życiu.

Co powiedziałbyś o swojej śmierci i powstaniu z martwych do nowego życia?

Księga Ezechiela              Powtórzyłbym za prorokiem: „Panie Boże, Ty to wiesz”?

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w Duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości”. „Były one zupełnie wyschłe”. „I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości  te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz»”(37,1-3). Bóg obiecuje,  „Poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego Ducha po to, byście ożyli”. „Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”.

Co dla ciebie osobiście oznacza ta obietnica Boga?

Ewangelia Św. Jana    Uwierzyłem Słowu Jezusa:„ Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem.

                                                      Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” ?

Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza”. Wydawałoby się, że osobista relacja jaką mieli z Nim, zabezpieczy ich od nieszczęść. «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz», zawiadamiają siostry. Dwa dni później, Jezus otwarcie mówi uczniom: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli” i dodaje, „Chodźmy znów do Judei!”. „Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie”. Marta: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.  Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.  Marta: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Marta: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Przy grobie brata, Marta usłyszy od Jezusa: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Jezus w obecności  zgromadzonych rozmawia z Bogiem: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał.  Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. Łazarz, na wezwanie Jezusa, wychodzi z grobu żywy. „Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego”. 

Gdybyś był na miejscu Marty, jak wyglądałaby twoja rozmowa z Jezusem?

List do Rzymian      Skoro mieszka we mnie Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,                                            

                                          więc Jego mocą przywróci moje śmiertelne ciało do życia?

„Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie  w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci”, „dokonał tego Bóg”(8,1-2). „Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.?”.

Gdybyś dziś umarł, gdzie byś się znalazł? Na podstawie czego tak myślisz?

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00