headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 26.02.2023

1 Niedziela Wielkiego Postu                                          26.02.2023

Czytania liturgiczne:  Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; Mt 4,1-11; Rz 5,12-19

Bóg, który nie zostawia człowieka bezbronnym wobec działania Złego.

Jak znajomość Słowa Boga chroni ciebie przed szatanem?

Księga Rodzaju           Czyni mnie zdolnym do rozpoznania jego kłamstwa?

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?». Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy”. Odpowiedź Ewy jest sygnałem dla szatana, że zna ona treść polecenia Bożego. Adam odpowiedzialnie przekazał jej zasadę Boga. „Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». Szatan atakuje rysując przed Ewą obraz Boga, który chce zatrzymać dla siebie klucz poznania dobra i zła, jako narzędzie władzy nad człowiekiem. Wtedy dopiero Ewa dostrzega, że „drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł”. Dlaczego zaufali bardziej gadającemu stworzeniu niż Bogu, od którego doświadczali samego dobra? Nie wiemy, ale zapowiedziany skutek tego wyboru – śmierć, stała się rzeczywistością całego stworzenia.

Jak często zadajesz sobie pytanie „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?”

Ewangelia Św. Mateusza     Czyni mnie czujnym na  manipulacje Słowem Bożym?

Trzy próby szatana dla pozyskania Jezusa do realizacji swoich celów. Szatan wie, że Jezus jest Synem Bożym, więc dysponuje mocą i mądrością do której on nie ma dostępu. Wie, że Syn słucha Ojca i jest Mu posłuszny we wszystkim. Próbuje więc zmanipulować Słowo Boże. Jezus, w ciele jak Adam, poddaje się próbom, aby być Przewodnikiem Życia dla dzieci Bożych. „Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”, przecież jesteś głodny. Wielu jest głodnych, to dobre nakarmić ich. A duchowy głód zbawienia na wieki?  „Rzuć się w dół” z narożnika świątyni, Bóg wyśle anioły na ratunek. Czy Bóg rzeczywiście mówił o ratowaniu samobójców? „Dam Ci to wszystko” – cały świat i jego przepych – „ jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. To nic złego w ramach tolerancji okazać mi szacunek? Mam tyle do zaofiarowania! Czy naprawdę posiada to co obiecuje? „Jezus odrzekł mu: «Idź precz, szatanie!”.

Wobec doświadczania pokusy, jakim wyzwaniem jest dla ciebie „Idź precz!”?

List do Rzymian            Jest ochroną w lęku przed wiecznym oddzieleniem od Boga ?

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Przestępstwo i świadomość nieuniknionej kary – bo przecież Bóg wie wszystko. Lęk śmierci. Ale „jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie”. To „łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa”, „bo tak Bóg umiłował”(J3,16).

Jak często wielbisz Boga, którego miłość przygotowała człowiekowi uwolnienie od śmierci duchowej na wieki?

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00