headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 24.07.2022

17 Niedziela Zwykła                          24.07.2022

Czytania liturgiczne: Rdz 18,20 - 32; Ps 138; Łk 11,1-13; Kol 2,12-14

Bóg, który w dialogu z człowiekiem daje się poznać?

Czego Bóg nauczył cię o Sobie, wysłuchując twoich modlitw?

Księga Rodzaju          Bóg nie jest niesprawiedliwy?    

Pytanie Abrahama skierowane do Boga: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?”. Bógmówił sobie: «Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi”(18,17-18)Cierpliwie odpowiada, jakby wchodząc w sposób myślenia człowieka, aby pozwolić mu samemu dojść do poznania prawdy o Nim. Nauka: Bogu zależy na ratunku każdego człowieka. Bierze pod uwagę prośby ufających Mu. Ale chce abyśmy wiedzieli, że wyznaczył granicę Swej wszechmocy; jest nią   wolna wola człowieka.  Jak myślałeś o sprawiedliwości Boga, prosząc o ratunek dla ludzi Mu wrogich, lub jawnie Go ignorujących?

Ewangelia Św. Łukasza    Bogu nie jest obojętna treść modlitwy i jej częstotliwość?

Pytanie o sposób odnoszenia się do Boga zostaje postawione przez Judejczyków żyjących w kraju, gdzie modlono się kilkukrotnie w ciągu dnia w bardzo znormalizowany sposób. Czy to właśnie rutyna obowiązku religijnego była przyczyną prośby Panie, naucz nas się modlić”? Jezus daje im wzór i przykład modlitwy. Nauka: Najpierw jest ugięcie się i poddanie Ojcu, który jest w niebie. Potem wywyższenie, uwielbienie i uczczenie Boga jako Świętego, czyli wolnego od grzechu, wady i winy. Uwielbienie Boga, bo On jest Miłością, jest Dobry, Sprawiedliwy, Wieczny, Wierny, Obecny i Łaskawy. Dalej wyrażenie oczekiwania i niezbędności panowania Boga w świecie, aby był Królem, Zbawicielem wszystkich ludzi. Przywoływanie królestwa Bożego to wyrażenie potrzeby zbawienia wszystkich ludzi lub konkretnych ludzi. Jest też miejsce na potrzeby osobiste i powszechne: fizyczne – chleba i duchowe – o prowadzenie i moc w przebaczaniu i naprawianiu konfliktów z innymi ludźmi i o ochronę w próbach i doświadczeniach. Dlaczego tą modlitwę Jezus zabezpieczył obietnicą: „Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”?

List do Kolosan       Bóg zbawia każdego narodzonego na nowo w Chrystusie?

Pytanie: Jak zmieniła się sytuacja człowieka, gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał? Bóg:  „Was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego grzesznego ciała”, stan, który dobrze opisał Paweł: „jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu”(Rz 7,14)uległ nieodwracalnej zmianie; „W Chrystusie (…) zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga”, On nasrazem z Chrystusem przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,  skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża”. Nauka: „W Chrystusie bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,  bo zostaliście napełnieni w Nim”, „w Nim postępujcie:  zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności”.(2,6-7)Jak zmieniło się twoje życie, od czasu kiedy usłyszałeś, że Bóg „darował nam wszystkie występki” ?

 Psalm 138               Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich

                       „Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy

                                           „Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk swoich.”

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00