headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 22.01.2023

3 Niedziela Zwykła                             22.01.2023

Czytania liturgiczne:  Iz 8,23-9,3; Ps 27; Mt 4,12-23; 1 Kor 1, 10-13

Jezus Słowo, „Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka”(J 1,9).

Jak opisałbyś swoje życie wobec faktu dostępności Światła?

Księga Izajasza             Potykam się w ciemności, ale już słyszę o mocy Światła?

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego”. „Lud błąkał w kraju uciśniony i wygłodzony”(8,21), „oto tylko utrapienie i ciemności, i przygniatająca noc!”. Ale „nie zawsze będzie miał ciemności ten kraj, który cierpi ucisk”. „Mrok będzie rozpędzony”. Tak będą rozgłaszać: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. Tak będą dziękować Bogu, „pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.  Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo”. Jarzmo skutku ignorancji Boga, krążenia po omacku, w niezrozumieniu celu i sensu wysiłków.

Jaka jest twoja reakcja na zaproszenie Jezusa=Światła: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie”, „a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”(Mt 11,28-29)?

Ewangelia Św. Mateusza                         Zdecydowałem się żyć w Świetle?

Jezus pojawił się w Galilei, „tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza”; „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego”, „lud, który siedział w ciemności, ujrzał Światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci Światło wzeszło”. Ciemność Galilei to o wiele większy liberalizm moralny niż w Judei. Większy wpływ  pogan, więcej mieszanych małżeństw, więcej ośrodków kultu pogańskiego. Kraina śmierci, to ludzie pozostawieni sobie, chorzy i odrzuceni, to ludzie żyjący w mocy Złego. Wielkie wschodzące Światło – to Syn Boga, pełen Ducha i mocy, to moc Ewangelii Jezusa, to Boża moc uzdrawiająca. „Obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu”. Jezus rozpoznaje wśród ludu tych, którzy gotowi są pójść z Nim. Zaprosił ich do wspólnego dzieła: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast poszli za Nim.

Jaką gotowość Jezus zastał w tobie, gdy zajaśniała ci Dobra Nowina o Jego Królestwie?

1 List do Koryntian     Głoszę  Światło, Jezusa, a nie tego, kto mnie do Niego przyprowadził?

Paweł pisze o rozłamach w Kościele: „Doniesiono mi o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». „Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?”. „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego Ducha i jednej myśli”. Nie można utożsamiać się z kimś innym, niż z osobą Jezusa Chrystusa. To On jest Zbawieniem dla człowieka i to w Jego imię przyjmuje się chrzest. Spoza Światła pochodzą pomysły podziałów: „ja jestem katolikiem”, „ja protestantem” ,„ja ewangelikiem”. Ta sama Ewangelia o ratunku w Chrystusie pozyskała dla wiary wielu ludzi, ludzi przychodzących z różnych „ciemności”. Miłość jest Bożym spoiwem nas wszystkich.

Kogo ty głosisz? Czyje światło odsłania twoje życie?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00