headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 21.08.2022

21 Niedziela Zwykła                               21.08.2022

Czytania liturgiczne: Iz 66,18-21; Ps117; Łk 13,22-30; Hbr12,5-7.11-13

Bóg, którego królestwo jest w Chrystusie dostępne dla każdego.

Jaka była twoja droga do Jego Królestwa?

Księga Izajasza …uznałem potęgę i wszechmoc Boga, poznałem Jego plan ratunku człowieka?

Zdumiony wspaniałością dzieła stworzenia świata i istot na nim żyjących, szukałem genialnego Stwórcy. Poznałem Jego plan dotyczący człowieka; Słowa; „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą Moją chwałę. Ustanowię u nich znak” i poznałem wyjaśnienie: Symeon błogosławiąc Jezusa na rękach Matki, powiedział: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą(Łk 2,34). Chwałę Boga objawi Jezus swoim życiem i działaniem. Jego uczniowie wypełnią obietnicę: „wyślę (…) do wysp dalekich, które nie słyszały Mojej sławy ani nie widziały Mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę Moją wśród narodów”. Powstałych do wiary „przyprowadzą jako dar dla Pana”. Jak w twoim życiu przeszedłeś od wiary w istnienie Boga do wiary Bogu, objawionemu w Jezusie Chrystusie?

Ewangelia Św. Łukasza      ….zdecydowałem wejść do Królestwa przez Bramę, Jezusa ?

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”, czy tylko nieliczni dostaną się do Królestwa Boga? „On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. W innym czasie dobitnie wyjaśni: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”(J10,9). «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”(J 14,6). Człowiek, który nie poszukuje powodu do zbawienia we własnych zasługach, ale jedynie w Jezusie Chrystusie, wejdzie do Królestwa. Jest czas przebywania na ziemi, gdy każdy może skorzystać z zaproszenia Pana, ale jest czas gdy „Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście". Jedyne co ma znaczenie to odpowiedź na pytanie: Czy przyszedłeś od Mojego Syna? Na czym ty opierasz swoje przekonanie, że jesteś w Królestwie? Czujesz się bardziej jak ten ostatni czy ten pierwszy?

List do Hebrajczyków     …. liczyłem się z karceniem i napominaniem Króla?    

 „Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?”. Weźcie pod uwagę upomnienie , „z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza”. „Jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony”.  Jak często w sytuacjach trudnych dziękujesz Bogu za dobro, które On obiecał, że wyprowadzi z tej sytuacji?

Psalm 117          „Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

                        bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki”.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00