headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 19.06.2022

12 Niedziela Zwykła                                19.06.2022

Czytania liturgiczne:  Za 12,10-11; Ps 63; Łk 9,18-24; Ga 3,26-29

Bóg, którego zapowiedzi o Zbawicielu, stały się naszą rzeczywistością.

Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

Księga Zachariasza       Zapowiadanym przez proroków, przez tysiące lat, Mesjaszem?

Wydarzenie: to śmierć Mesjasza na krzyżu. Wielu proroków zapowiadało te wydarzenia w różnej odsłonie. Prorok Zachariasz koncentruje się na reakcjach świadków. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem”. Znaczenie zapowiedzi: Aby, kiedy nadejdą te wydarzenia, ludzie przypomnieli sobie, że związana jest z nimi obietnica Boga. Wtedy „na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności”. To Duch, który umożliwi wierzącym  rozpoznawanie woli Bożej, prawdziwego znaczenia tego co jest „po Bożemu”.

Ewangelia Św. Łukasza         Jedyną Osobą, dzięki której człowiek ma możliwość

                                                              żyć wiecznie z Bogiem?

Wydarzenie: Jezus, gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem”, „za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego»”. Jezus, to nie kolejny prorok ani żaden genialny człowiek. To Syn Boga, przyszedł wypełnić Boży plan ratowania człowieka z jego grzeszności. „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Znaczenie zapowiedzi: Tą zapowiedź Jezusa uczniowie usłyszą trzykrotnie. Powinna wzmocnić ich zaufanie do Niego; będą przygotowani na zbliżające się wydarzenia. Każdy musi rozważyć sens słów Jezusa: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”. Krzyżem powszednim jest koszt opowiedzenia się za Chrystusem. Wierząc w Jezusa, można stracić pozycję, pracę, przyjaźń. „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. 

List do Galatów          Jedyną Osobą, w której mogę doświadczać jedności

                                                  z innymi dziećmi Boga?

Wydarzeniem, w indywidualnym życiu każdego, jest czas wyboru drogi życia. Zostałem przekonany do znaczenia faktów obejmujących życie Jezusa? Więc decyduję się poddać swe życie prowadzeniu Jezusa, zanurzając się coraz bardziej w Jego Słowo i żyjąc w Jego autorytecie. „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”. Znaczenie wypowiedzi: „nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.  Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami” w królestwie Boga.

Psalm 63                    „Boże, wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę”.
                            „Łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.
  „Stałeś się dla mnie pomocą"  „ Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera”.

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00