headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 19.03.2023

4 Niedziela Wielkiego Postu                    19.03.2023

Czytania liturgiczne:  1 Sm 16,1b.6-13; Ps 23; J 9, 1-41; Ef 5, 8-14

Bóg, który pragnie pozostawać w bliskiej relacji z człowiekiem.

Jak w twoim życiu przejawia się pragnienie trwania w tej relacji?

Księga Wyjścia             Nie wystawiam Pana Boga na próbę?

Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy”(17,1). Zgodnie z wolą Bożą wyruszają w kolejny etap drogi do ziemi obiecanej. „Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia”(17,2). Nie wiemy czy wybrali to bezwodne miejsce według wskazań Boga. Ale wobec braku wody „szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?”. „I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc: «Daj nam wody do picia!» Mojżesz odpowiedział im: «Czemu kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie (…) Pana na próbę, mówiąc: «Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?”. Bóg, na prośbę Mojżesza, kolejny raz ratuje swój lud. Czy zostanie to trwale zachowane w ich sercach i przestaną wątpić w Jego troskliwą obecność?

Jak często zdarza ci się narzekać na swój los? Jak pielęgnujesz w sobie wdzięczną pamięć o Jego ratunku?

Ewangelia Św. Jana           Jestem otwarty na zmiany w moim myśleniu i działaniu,

                                                                    które wskazuje Jezus?

Potrzeba wody kieruje Samarytankę do studni. Potrzeba unikania spotkań z innymi mieszkańcami miasta, każe jej iść w porze największego upału, gdy inni odpoczywali. Ale prawdziwą potrzebę jej serca ujawnia w rozmowie Jezus. Kobieta od wielu lat zmaga się ze swoją grzesznością. Kolejny mąż i życie pod ostrzałem potępiających spojrzeń współmieszkańców. Jest jednak wyjątkową kobietą w swej  refleksyjności. Kim jest Ten Żyd, który przekracza barierę kulturową wchodząc z nią w dialog? Czym jest Jego oferta innej wody? Wie o jej życiu wszystko; to prorok. Jeśli tak, to może wyjaśni, czy jej problem, braku mocy do zmiany życia, wynika z niewłaściwego miejsca oddawania czci Bogu? Gerazim a nie Jerozolima? Wyznaje Jezusowi, „wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. „Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię”. Jak wielka była jej radość tego objawienia! Woda studzienna przestaje być ważna, „zostawiła swój dzban i odeszła do miasta”. Nie ma już lęku przed osądem innych; „mówiła tam ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”. Samarytanie poruszeni świadectwem kobiety, zapraszają Jezusa do siebie i dwa dni wsłuchują się w Jego słowa. Potem powiedzą kobiecie: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

O jakich zmaganiach twojego życia rozmawiasz ostatnio z Jezusem? Kim On jest dla Ciebie?

List do Rzymian  Będąc pojednanym z Bogiem, przez wiarę Jezusowi, zachowuję pokój ducha ?

„Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani              z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie”.               

Jak dziękujesz Bogu za pojednanie, które umożliwił w swoim Synu?

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

 

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00