headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 19.02.2023

7 Niedziela Zwykła                       19.02.2023

Czytania liturgiczne:  Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103; Mt 5,38-48; 1 Kor 3,16-23

Bóg, który czyni każdego doskonałym, jeśli Mu na to pozwoli.

W jaki sposób ty poddajesz się Bożemu kształtowaniu?

Księga Kapłańska         Nie podważam zasadności Jego Prawa?

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. Święty, to oddzielony dla Boga, dla posłuszeństwa Jego Słowu. „Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego(19,11). „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata”; „Nie będziesz szukał pomsty”. Wobec wielu innych sposobów reagowania, do których przywykli ludzie, usłyszą Boże stanowcze „Nie”. Usłyszą także, jakie myślenie i działanie znajdzie u Niego mądrość i moc do zastosowania w życiu. „Ja jestem Pan!”. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”.

W jaki sposób pozwalasz Bogu na kształtowanie tego, co jest miłością samego siebie?

Ewangelia Św. Mateusza          Zmieniam myślenie i działanie ucząc się od Jezusa?

Miłowanie siebie samego polega na akceptacji siebie, jako istoty stworzonej przez Boga. Miłowanie siebie to wytrwałe poznawanie Jego Słowa i przeglądanie się w Nim; to wszechstronny rozwój i osiąganie dojrzałości w życiu. Jezus zachęca swoich uczniów, „bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Jezus określa to, w czym przejawia się takie dążenie. Po lekcji o mówieniu zawsze prawdy zamiast częstego przysięgania, teraz daje lekcję o miłości w miejsce odwetu; „Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!”; może po to, aby wykorzystać ten czas na lepsze rozumienie tego, co dzieli? „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”, zbliż się do tego, który jest w potrzebieMiłość wobec bliźnich, którzy okazali się wrogami i prześladowcami wyrazi się w modlitwie za nich. W innym miejscu Jezus doda, że również w przebaczeniu i czynieniu dobrze. Pozostawi jeszcze wiele innych wskazań i wyjaśni, „Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi”.

Kiedy, w ostatnim czasie, doświadczyłeś Bożego „słońca” ? Jakiej sytuacji to dotyczyło?

1 List do Koryntian     Mając Ducha Boga poddaję się Jego wpływowi?

Tym, którzy z wolnej woli związali swoje życie z Jezusem, Paweł uzmysławia „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”, „Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”. Co z tego wynika? Mają dostęp do mądrości i mocy w Słowie Jezusa, które jest „Duchem i życiem”(J 6,63). Więc „niech się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga”. Mądrość związana z poznawaniem przyrody i jej praw - jest znana Stwórcy. Przedmiotem poszukiwań ma być mądrość od Ducha, który daje światło jak tej wiedzy używać w służbie Bogu i człowiekowi. „Wszystko jest wasze”, ale „Niech się nikt nie chełpi z powodu ludzi!”. Należycie do Chrystusa, w Duchu Boga żyjącego.

Jak wyjaśniłbyś dziecku czym jest mądrość Boża w odróżnieniu od mądrości ziemskiej?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00