headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 18.09.2022

25 Niedziela Zwykła                               18.09.2022

Czytania liturgiczne: Am 8,4-7; Ps113; Łk 16,1-13; 1Tym 2,1-8

„Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

W jaki sposób ta prawda kształtuje twoje wybory w życiu?

 

Księga Amosa      W sferze dochodów z pracy zawodowej ?

Jeden Bóg, zawsze ten sam. Zostawił wskazanie „Nie kradnij”. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy” musi nawoływać prorok. Lekceważąc Słowo Boga, niecierpliwi w mnożeniu bogactw nie należących do nich, mówią „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy (..) wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”, zamiast zboża. „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”, mówi Bóg. Jezus powie: „Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”(Mt5,16).

         Jak Bóg odbiera sobie chwałę z twoich decyzji związanych z pracą zawodową?

Ew wg. Św. Łukasza      W sferze zarządzania swoimi finansami ?

Człowiek tego świata, zatroskany o dzień jutrzejszy, rządca, rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”. Rządca fałszuje dokumenty księgowe na korzyść dłużników, aby kupić sobie przychylność ludzi. Pracodawca docenia jego spryt; „Pan pochwalił  nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”. Jezus mówi, „synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości”. Czy uczniowie Jezusa będą tak skuteczni i pomysłowi głosząc Jezusa Chrystusa, aby pozyskać ludzi dla Boga ? Słyszą  „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.”, bo sam pieniądz jest wartością tylko w tym świecie, a przyjaciel, pozyskany dla Chrystusa – jest wartością wieczną, to jest „prawdziwe dobro”. „Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni,  prawdziwe dobro kto wam powierzy?”.

         Jak wygląda twój zarząd wszystkim co posiadasz? Komu służysz? 

1 List do Tymoteusza      W sferze rozmowy z Bogiem?

Uznać Jego niezmienność; „Jeden jest Bóg”. Uznać Jego wolę: On „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Uznać to, że „jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”. Uznać Jego dzieło i jego znaczenie; On, „który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie”. Przyjąć do realizacji Jego posłannictwo: „Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie”. Dzielić z innymi: „zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga”.

                              Jaki jest twój sposób rozmawiania z Bogiem?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00