headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 17.07.2022

16 Niedziela Zwykła                   17.07.2022

Czytania liturgiczne: Rdz 18,1-10a; Ps 15; Łk 10,38-42; Kol 1,24-28

Bóg, który osobiście przychodzi do człowieka.

Jeśli doświadczyłeś już tej wizyty, w jaki sposób Go ugościłeś?

Księga Rodzaju           Ze wszystkich swoich możliwości i z otwartym sercem?

Rozpoznać Gościa: Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.  Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie”. Rozpoznał w Nich Boga Jedynego, dlatego „ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi,  rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!”. Ugościć: „Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego»”. Po czym Abraham „wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem”. Niespodziewane obdarowanie przychodzi w postaci Bożej obietnicy; „«O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna».”    Jaką obietnicę otrzymałeś, gdy Gość objawił się w twoim życiu?

Ewangelia Św. Łukasza         Wsłuchując się w Jego Słowo z całą swoją uwagą?

Rozpoznać Gościa: Boskie atrybuty Jezusa w trakcie Jego działania, zostały rozpoznane nie tylko przez jego uczniów, którzy z Nim chodzili. Pewnego dnia, w trakcie swego podróżowania, Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria”. Ugościć: Obie niewiasty całym swym zaangażowaniem objawiają swoje przekonanie co do niezwykłości Osoby, która ich odwiedziła. „Marta uwijała się koło rozmaitych posług”, pozostając w pozycji tradycyjnej kobiety, dbającej o to, by osobie odwiedzającej niczego nie zabrakło. Maria „siadła    u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”. Obdarowane zostają obie, choć w inny sposób. Jezus powie,   „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona»”. Prawdziwą potrzebą człowieka w relacji z Bogiem jest słuchanie Go, aby lepiej Go poznawać i stawać się coraz bardziej dojrzałym Jego uczniem. Nikt nie jest      w stanie odebrać nam umiejętności zdobytych tą drogą.     Ile jest w tobie z postawy Marty, ile z Marii? 

List do Kolosan             Uczyniłem  Go Panem i Zbawicielem swojego życia

                                              i On teraz przebywa we mnie?

Rozpoznać Gościa: Paweł został osobiście nawiedzony przez Jezusa gdy był w drodze do Damaszku. To wydarzenie rozpoczęło nowe myślenie i działanie w Jego życiu. Swoją nową tożsamość określił pisząc do kościoła w Galacji, Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”(Ga 2,20). W ten sposób goszcząc nieprzerwanie Ducha Boga w sobie, był obdarowywany: otrzymał zlecenie „Bożego włodarstwa”, „dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” i wypełniał „posłannictwo głoszenia słowa Bożego”, Dobrej Nowiny o możliwości zbawienia każdego. Głosił, że „Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus”. „Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie”. „Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie”(1,29).    Jakie nowe Boże obdarowania odnajdujesz w sobie od dnia, w którym On w tobie zamieszkał?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00