headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 15.01.2023

2 Niedziela Zwykła                                 15.01.2023

Czytania liturgiczne:  Iz 49,3.5-6; Ps 40; J 1, 29-34; 1 Kor 1,1-3

Bóg, który objawia się przez tych, których sobie powołał.

Jak w twoim życiu wygląda realizacja tego powołania, które otrzymałeś od Niego?

Księga Izajasza    Czasami nie widzę dobrych skutków wykonywania swego posłannictwa.

„Powołał Mnie Pan już z łona mej matki”, mówi prorok. Pan wyposażył mnie, „ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie”(49,1-2). W jakim celu? Pan „rzekł mi: «Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię». „Jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi»”. Prorok swoim życiem wywyższał Imię Boga i chociaż nie wszyscy odebrali jego posłannictwo i przylgnęli do Boga - czasami „próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły” mówi, zaświadcza, „Bóg mój stał się moją siłą”. I tak „wsławiłem się w oczach Pana” będąc posłuszny Jego woli. „Moja nagroda u Boga mego”.

Powołany na Jego świadka w swoim życiu, kiedy odczuwasz zniechęcenie? Jak często przywołujesz słowa „Bóg jest moją siłą” i nie rezygnujesz?

Ewangelia Św. Jana        Jest zawsze skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa?

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego”(J 1,6-7). „Jan udzielał chrztu” nawrócenia. Pewnego dnia „zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jezus miał się objawić jako Boży Syn, a Jan który ujrzał „Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Jezusie”, zaświadczył: to Ten, „który chrzci Duchem Świętym". Jezus Chrystus będzie mógł dawać Ducha, zanurzać w Duchu, odnawiać, odradzać, zbawiać w Duchu Świętym wielu ludzi. Skutkiem wiary w Syna Bożego jest przylgnięcie Jego Ducha.

Jak odbierasz Jego moc i prowadzenie w swoim życiu?  

 1 List Koryntian      W świadomości, że nie jestem sam w tym zadaniu?

Jestem częścią Kościoła Chrystusa, należę „do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Odbieram więc moc słowa: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!”. Parafrazując mogę powtórzyć za Pawłem: Bogu mojemu dziękuję wciąż za nas, za łaskę daną nam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliśmy wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w nas, tak iż nie brakuje nam żadnego daru łaski, gdy oczekujemy objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał nas aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa(1,4-8)

W tym kontekście, jakie znaczenie dla twojego życia mają Słowa:Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym”(1,9)?

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00