headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 14.08.2022

20 Niedziela Zwykła                               14.08.2022

Czytania liturgiczne: Jr 38,4-6.8-10; Ps 40; Łk 12,49-53; Hbr 12,1-4

Bóg, który szuka wykonawców swojego Słowa.

Co się zadziało w twoim życiu, gdy znając Słowo Boga….

Księga Jeremiasza      …byłeś Mu wierny, pomimo nacisku otoczenia?

„Jeremiasz mówił do całego ludu:  «To mówi Pan: Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu    i zarazy; kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako zdobycz będzie miał swoje własne życie i utrzyma je. To mówi Pan: Miasto to zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je zdobędzie»”(38,1-2)Świadomi tego, że zostało im oznajmione Słowo Boga, „przywódcy powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia». Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim”. Dlaczego nie mógł? Jakiej reakcji obawiał się król, że oddał Bożego proroka na łaskę podwładnych? „Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny (…), która się znajdowała na dziedzińcu wartowni”. „Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie”, świadomy czekającej go głodowej śmierci. W jego obronie staje dworzanin domu królewskiego;  „«Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu”. Król zmienia zdanie. Pozwala dworzaninowi uratować Jeremiasza. W jaki sposób ta historia dotyka ciebie osobiście? Jakaś sytuacja w pracy? Odwaga stanięcia w obronie prawdy?

Ewangelia Św. Łukasza    ….zrezygnowałeś z postawy „(s)pokój za wszelką cenę” ?

 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię”. „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”. Jezus w dalszym ciągu przygotowuje uczniów do służby misyjnej. Mają wiedzieć, że spotkają ludzi, którzy uwierzą im, ale też przeciwników w synagogach i także wśród krewnych. Ogień oczyszcza, pozwala rozróżnić podróbkę od oryginału. Nauczanie Jezusa różni się radykalnie od nauczania tego świata, więc podział w społeczeństwie jest nieuchronny. Bardziej jest to bolesne, gdy jest to w rodzinie.  „Kto kocha bardziej” kogokolwiek(Mt 10, 34-37) „nie jest Mnie  godzien”. Czy to ten sam Jezus, który mówi „pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”?(J 14,27). A jednak. Do pokoju społecznego uczniowie nie powinni dążyć za wszelką cenę, szczególnie za cenę pójścia na kompromis ze światem. Uczeń Jezusa będzie coraz lepszym mężem, ojcem, dzieckiem, bratem, lepszą żoną i matką, siostrą i córką, bo będzie kochał Boga a innych jak siebie samego. Kiedy ostatnio musiałeś wybrać między uległością kochanej osobie, a wiernością Bogu?

List do Hebrajczyków     ….szukałeś przewodników wiary poza Chrystusem?    

 „I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków”, świadków czynnej wiary, która „góry przenosi”(11, 1-40), „winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”, „zastanawiajcie się nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu”. „On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga”. Tylko On może współczuć naszym słabościom”, tylko On był doświadczony „we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili”(4,15-16). Gdybyś miał dać świadectwo tego jak podążasz za Przewodnikiem, co byś powiedział?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi poniedziałek września. 

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00