headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 12.06.2022

Niedziela Trójcy Świętej                 12.06.2022

Czytania liturgiczne:  Prz 8,22-31; J 16,12-15; Rz 5,1-5; Ps 8;

Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie i obecny w Duchu Świętym.

Jak istnienie tych Trzech Osób Jedynego Boga kształtuje twoją wiarę?

 

Księga Przysłów    Odkrywam wielkość i mądrość Boga w dziele Jego stworzenia.

Arcydzieło zamysłu Boga objawione; mądrość od wieków stworzona, od początku, nim ziemia powstała”. „Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię”. Bóg znalazł „radość przy synach ludzkich”. Odkrycie człowieka: że to, „co o Bogu można poznać, jawne jest”. Bóg „to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła”(Rz1,19-20). Zachęta:(8,32-35) Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana”.
Ewangelia Św. Jana    Odkrywam plan Boga wobec człowieka, w Jego Synu i Duchu.

Arcydzieło zamysłu Boga dla rzeczywistości odejścia Jego Syna z tej ziemi. W sytuacji, gdy On sam mówi do swych uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”. Nie mogą jeszcze udźwignąć sensu nadchodzących wydarzeń: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To będzie niełatwe także dla tych, którzy usłyszą kiedyś treść Ewangelii. Dlatego tak wielkim odkryciem  człowieka, są słowa Jezusa: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”. Zachęta: Ludzie, którzy usłyszeli o planie Boga z ust Piotra, „przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali”. „Nawróćcie się - powiedział  do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”(Dz 2,37-38).

List do Rzymian     Odkrywam ogrom miłości Bożej rozlanej w moim sercu przez Ducha Świętego.

Arcydzieło łaski Boga: Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze” w „Pana naszego Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Odkrycie człowieka:  „Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. Przyjmuję słowa zachęty: „zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”, w Duchu Świętym.

Psalm 8                      O Panie, Panie nasz, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi!”

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00