headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 12.02.2023

6 Niedziela Zwykła                     12.02.2023

Czytania liturgiczne:  Syr 15,15-20; Ps 119; Mt 5,17-37; 1 Kor 2,6-10

Bóg, który stworzył człowieka zdolnego do dokonywania

dobrych wyborów

Jakich wyborów nie możesz w swoim życiu uniknąć?

Księga Syracha            Pomiędzy życiem i śmiercią?

„Wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko”. „On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania”(15,14). „Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane”. Nie uniknę wyboru, osobistej decyzji komu zaufam i będę ufać, Dawcy Życia czy temu, kto prowadzi do śmierci. Bóg nie uczynił trzeciego obszaru, połowiczności. Tak, jak jej nie ma między wodą i ogniem.

Wiedząc, że „Bożym upodobaniem jest dochować wierności”, jakie skutki dobrego wyboru są obecne w twoim życiu?

Ewangelia Św. Mateusza                 Litera i paragrafy czy Duch Prawa Bożego?

„Znieść” Prawo, czy je „wypełnić”. Znieść, to znaczy trzymać się tylko zapisanej litery i paragrafów, to błędnie je interpretować. Wypełnić, to zrozumieć dlaczego dobry Bóg pozostawił takie zasady, to kierować swoje myśli na to, co należy czynić, aby nie zrobić tego, co zakazuje przykazanie. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”, inaczej – „uczynić pełnym”. Dopełnienie jest drugą stroną przykazania, którego pierwsza strona brzmi „Nie…. nie będziesz”. Dopełnienie jest pytaniem zwróconym do Boga: Co chcesz, abym uczynił w tej sytuacji? Jest gotowością człowieka do bycia posłusznym tej, rozpoznanej woli Bożej. Na przykład, jeśli przykazanie brzmi „Nie zabijaj”, to dopełnieniem jest troska nie tylko o zdrowie fizyczne człowieka, lecz i psychiczne. Jezus uzmysławia, że również słowa zabijają duszę człowieka. Kłamstwa mogą zabić, ale i gniew będący źródłem przemocy, jest sprzeczny z duchem Prawa Bożego. Jezus objaśnia jeszcze wiele innych „dopełnień”. Jest Tym, który je zrealizował we wszystkim. Jego uczniowie wchodzą do królestwa z przemienionym przez wiarę sposobem myślenia i działania, na Jego wzór i w Jego Duchu. Z nową jakością w relacjach z innymi ludźmi.

Które z rozważonych przez ciebie Jezusowych „dopełnień”, okazało się najbardziej rewolucyjne dla twojego myślenia i działania?

1 List do Koryntian                     Mądrość Boża czy mądrość tego świata?

„Głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Jego miłość to objawienie Syna w świecie, „w którym wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte”(Kol 2,3). To, jest to, co „objawił  Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”. „Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych”(2,11-12). Paweł mówi o tym do wierzących, „głosimy, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających”. 

W jaki sposób twoje życie ilustruje prawdę, że w Chrystusie są wszystkie skarby mądrości?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00