headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 11.09.2022

24 Niedziela Zwykła                               11.09.2022

Czytania liturgiczne: Wj 32,7-14; Ps 51; Łk 15, 1-32; 1Tym,1,12 -17

Bóg, którego pragnieniem jest,

aby każdy skorzystał z Jego miłosierdzia.

 Czego ze strony człowieka oczekuje Bóg, aby objawić mu swoje miłosierdzie?

 Księga Wyjścia         Osobistej rozmowy z Nim?

Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.  Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej". Sprzeniewierzył się lud, tj. dopuścił się zdrady, odstępstwa. Bożkowi została oddana chwała za wyprowadzenie z niewoli. „Powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».  Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego”, parafrazując jego mowę, można powiedzieć: Panie Ty dobrze znasz ich naturę skłonną do grzechu, a jednak uwolniłeś ich. Abraham, Izaak czy Jakub także nie byli bez winy, chociaż Tobie służyli. Im „ przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki". Panie, nie daj pretekstu poganom do mówienia nieprawdy o Tobie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi”. „Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud”. Kiedy ostatnim razem i jak rozmawiałeś z Bogiem prosząc o ratunek dla bliskiej ci osoby, która zdradziła?

Ewangelia Św. Łukasza            Nieustającej gotowości do ratowania zagubionych?

„ Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi»”. A takich trzeba przecież odizolować! On nie wie tego? Są tym kim są - z własnego wyboru! Jezus reaguje posługując się przypowieściami: ile wysiłku potrzeba ze strony pasterza 100 owiec, aby uratować tą jedną, zagubioną? Ile nużącego szukania jednej z zagubionych monet? Ile radości dzielonej z innymi, gdy się zguby znajdą? Znacie to? Doświadczyliście tego? „Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”. Dlaczego was nie cieszy, gdy Ja ratuję zagubionych?  Z kolejnej przypowieści Jezusa, sylwetka którego z synów, w twojej historii z Bogiem, jest ci osobiście bliższa? Trwającego w posłuszeństwie i wytrwałej pracy, ale nie umiejącego się cieszyć tym co jest do jego dyspozycji? Czy tego, który musiał stracić wszystko by zdecydować o powrocie do Boga i doświadczył Jego miłosierdzia?

1 List do Tymoteusza   Trwania w dziękczynieniu za Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię? 

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie,  ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie!  Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.  Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego”. Tak brzmi świadectwo św. Pawła. Jak wyglądałoby twoje osobiste świadectwo o tym, jak dostąpiłeś miłosierdzia?

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00