headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 10.07.2022

15 Niedziela Zwykła                    10.07.2022

Czytania liturgiczne: Pwt 30, 10-14; Ps 69; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37

Bóg, który pragnie bliskiej relacji z człowiekiem.

W osobistej rozmowie z Nim, jakie wyrażasz wątpliwości?

Księga Powtórzonego Prawa      W jaki sposób mam słuchać i słyszeć Ciebie?

Księga zapisanych „Jego poleceń i postanowień” to Słowo Boga, które „jest bardzo blisko ciebie”. Więc nie mam stawiać pytań typu «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je»? Albo «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam”, kto mi je wytłumaczy? Boże zapewnienie mówi o postawie serca człowieka,  jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy”, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego” po to by je realizować w swoim życiu, to ono zamieszka „w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. Polecenie „które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem”. Wypełniaj je, a obejmie cię obietnica: „Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki” i „będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw”(30,9).

Ewangelia Św. Łukasza              Jak mam kochać siebie na Twój sposób?

Księga zapisanych spotkań Jezusa z człowiekiem odnotowała pytanie o życie z Bogiem,  jakie zadał (chociaż nieszczerze) znawca Prawa. Usłyszał: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.  Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. Boże zapewnienie wywołuje kolejne pytanie (również nieszczere) A kto jest moim bliźnim?”. Przypowieść Jezusa zostaje zrozumiana. Bliźnim okazał się ten, który z miłością pochylił się nad potrzebującym pomocy. „Idź, i ty czyń podobnie!”. Czyli jak? Pytanie dotyczyło życia wiecznego w harmonii z Bogiem. Przywołana przez Jezusa kolejność to najpierw decyzja człowieka o miłowaniu Boga, w którą człowiek jest zaangażowany całym umysłem i z całej mocy. To jest Boży sposób na umiłowanie siebie samego. Doświadczenie życia w bliskiej relacji z Bogiem, w radości, mocy i pokoju, wywołuje pragnienie tego samego dla każdego tych obok mnie. Czy poznali już obietnicę  Jezusa „Kto słucha Słowa mego i wierzy w tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne (…), przeszedł do życia”(J 5,24) ? Dla ilu osób do tej pory okazałem się bliźnim?

List do Kolosan                Kim jest Chrystus? Kim dla mnie ma być Chrystus?

W Księdze Słowa Bożego Jezus Chrystus jest centralną Osobą; Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia”. „On jest obrazem Boga niewidzialnego”. „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone”. „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim”. Boże zapewnienie o dostępności pojednania z Nim, także jest oparte na Chrystusie. Wolą Boga jest przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża”. Czy należę do tych, których już objęła obietnica Boga?  I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,  teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla  Ewangelii”.

J 6,63. 68.  „Słowa Twoje,  Panie, są Duchem i Życiem. Ty masz Słowa życia wiecznego”

Psalm 19                „Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca
                                       u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00