headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 05.06.2022

Niedziela Zesłania Ducha Świętego                       05.06.2022

Czytania liturgiczne:  J 14,15-16.23b-26; Dz 2,1-11; Rz 8,8-17; Ps 104

Jeżeli mieszka w was Duch Boga Żywego….

W jaki sposób On kształtuje twoje myślenie i działanie?

Ewangelia Św. Jana   Przynagla mnie do poznawania i zachowywania nauki Jezusa ?   

Rozpoznanie tego co niezbędne w życiu człowieka, który ufa Bogu, określiły Słowa Jezusa: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”. Spełnianie tego warunku przynosi człowiekowi owoc przekraczający ludzkie wyobrażenie; „Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”. Sposób tej obecności wypełnia Duch Święty. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. 

Dzieje Apostolskie   Wypełnia mnie i prowadzi od chwili narodzin z Ducha Bożego?

Rozpoznanie swojej pozycji przed Bogiem określiły Słowa Jezusa To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.  Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.  Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”(J 3,6-8). W życiu apostołów spełniły te słowa w „dzień Pięćdziesiątnicy”. Sposób; „znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden”. Napełnieni Duchem, wzbudzali zdumienie; mówiono „słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”, „Jakżeż każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?”

List do Rzymian             Duch Boży wspiera mnie swoim świadectwem,

                                                  że jestem dzieckiem Boga.

Rozpoznanie: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia”. Spełnienie; „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»”. „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”. Bo „jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego  w was swego Ducha”. Sposób; „sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. Jako Jego dzieci, zgodnie z obietnicą „przy pomocy Ducha będziecie uśmiercać popędy ciała - będziecie żyli”.

 

Psalm 104   Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!

  Całe stworzenie czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy im udzielasz,   

 zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają

  w niepokój; gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu.

     Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi.

  Niech chwała Pana trwa na wieki: niech Pan się raduje z dzieł swoich”.

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00