headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 05.03.2023

2 Niedziela Wielkiego Postu                      05.03.2023

Czytania liturgiczne:  Rdz 12,1 - 4; Ps 33; Mt 17,1-9; 2Tym 1, 8-10

Bóg, który realizuje plan ratunku człowieka przy udziale wybranych.

Jak myślisz, w jaki sposób ty odbierasz swoje wybraństwo?

Księga Rodzaju         Będąc posłusznym Bożemu wezwaniu?

 „Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”. Nie ma wątpliwości czy wypowiada to wezwanie Bóg czy człowiek powołujący się na Boga. „Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem”. To Bóg obiecuje, więc na pewno tak będzie. Abram posłusznie wyrusza a kiedy dochodzi do Sychem, Bóg daje mu poznać cel wędrówki, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię»”.

Jak uzyskujesz pewność, że odebrałeś Boże powołanie do działania?

Ewangelia Św. Mateusza   Poszukując Bożego celu w różnych wydarzeniach swojego życia?

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”. Piotr czuje się wyróżniony obecnością chwały Boga, chce to przeżycie utrwalić budując namioty spotkań. Niespodziewanie wszyscy słyszą głos Boga: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. „Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli”. Jezus dotknięciem przypomina o swojej obecności, „Wstańcie, nie lękajcie się!”. Jezus wcześniej pytał uczniów „Za kogo Mnie uważacie?”(16,15). Tylko Piotr wtedy odpowiedział zgodnie z tym, co teraz słyszą wszyscy trzej. Oto mają potwierdzenie bezpośrednio z ust Boga, że Jezus jest Jego Synem. Mają o tym zaświadczyć przed innymi, ale jeszcze nie teraz. Dopiero gdy „Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Boży plan jest precyzyjny, wzywa właściwe osoby i wyznacza właściwy czas.

Kim jest Jezus osobiście dla ciebie? Jak o tym świadczysz?

2 List do Tymoteusza                Jako uczeń Jezusa  głoszę Ewangelię?

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”(1,7)Te słowa to ugruntowanie wiary tych, co zaufali Jezusowi. Wiedząc to, Tymoteusz odbiera posłanie; „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!”. „On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię”.  

Jak doświadczasz mocy Boga w zmaganiu się z przeciwnościami w głoszeniu Ewangelii ?

 Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00