headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 05.02.2023

5 Niedziela Zwykła                                          05.02.2023

Czytania liturgiczne:  Iz 58,7-10;  Ps 112; Mt 5,16; 1 Kor 2,1-5

Bóg, który jest Światłem,

kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności !

Z jaką praktyką twojego życia spotyka się ta prawda o Bogu?

Księga Izajasza        Trwam w rozpoznawaniu tego, co Słowo Boże określa jako dobre?

Czym jest post? Jaki post na pewno podoba się Bogu? Oto ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać(58,6); dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków”. Post, to nie „nie jedzenie” czy „nie picie” samo w sobie. To zamiana czegoś obecnego  w moim życiu, co wydaje się być dobre - na rzecz tego, co Bóg definiuje jako Jego wolę, dobrą dla każdego. Zmieniając swoje myślenie i działanie za Bożym wskazaniem, wchodzimy w przestrzeń oddziaływania Jego obietnicy: „Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem”. „Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!". Wtedy „Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości(58,11), „szybko rozkwitnie twe zdrowie”, „chwała Pańska iść będzie za tobą”.

Czy mógłbyś się podzielić z innymi świadectwem, jak podjęte przez ciebie dobre działanie, rozpoznane z Bogiem, zaowocowało błogosławieństwem w twoim życiu? Jak to się stało?

Ewangelia Św. Mateusza     Pytam siebie czy to jak żyję i działam przynosi chwałę Bogu?

Sól czysta, dobra do spożycia i ta zanieczyszczona, do posypania dróg. Jezus mówi: Wy jesteście solą dla ziemi”, „jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?”. Jeśli treść czystego Słowa Boga zanieczyścimy pomysłami, których tam nie ma, wtedy „na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”- jaki obraz Boga niesie zanieczyszczona sól? „Wy jesteście światłem świata”, widocznym, bo „na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu”, najpierw w domu. Ci, którzy nas znają w czasie trudnym, smutnym, zwycięskim i radosnym. Czy jest w nich radość serca „Jak wielki jest nasz Bóg”! Także „niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki”, te płynące z rozpoznania woli Boga, „i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

 Ile razy w życiu spotkałeś się z wdzięcznością za twoje zadziałanie, wyrażoną słowami „Bóg jest dobry, mocny..”?

1 List do Koryntian        Moja wiara nie opiera się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej?

Lubimy przemawiać „błyszcząc słowem i mądrością”? Paweł pisze o sobie „ja przyszedłszy do was”, „głosić wam świadectwo Boże”, postanowiłem „będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.

Jak twoje osobiste świadectwo o relacji z Bogiem, ukazuje Ducha i moc działania Jezusa?

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00