headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 04.09.2022

23 Niedziela Zwykła                               04.09.2022

Czytania liturgiczne: Mdr 9,13-18; Ps 90; Łk 14, 25-33; Flm 9-17

Bóg, który każdemu pragnącemu relacji z Nim,

udziela mądrości.

W jaki sposób ty korzystasz z Jego mądrości?

Księga Mądrości   …uznając Boga jedynie mądrym i prosząc o wskazania Jego Ducha?

„ Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników    i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie?”. Więc człowiek Starego Testamentu zwracał się do Boga: „Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?” i otrzymał obietnicę, że przyjdzie czas, gdy Bóg wyleje „Ducha swego na wszelkie ciało”(Jl 3,1-2). Najpierw Boży Syn objawi Boga i Jego mądrość, a potem Duch Chrystusa zamieszka w każdym, kto odda Mu swoje życie we władanie. To jedyna droga, by „ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i zostali ocaleni przez Mądrość”. Czy modlitwa Dawida oddaje twoje pragnienia? „Ześlij Mądrość od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale”(9,10-11)

Ewangelia Św. Łukasza              …decydując się na pójście za Jezusem,

              uznałem pierwszeństwo Jego Słowa w życiowych rozstrzygnięciach?

Jezus powiedział do tych, którzy z Nim chodzili: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Jeśli na przeszkodzie podążania za Mną, stanie ktoś z najbliższych, pamiętaj wybrałeś Moją miłość. Jeśli ponosisz społeczny koszt tego, że jestem Pierwszy dla ciebie, koszt braku akceptacji, koszt trudniejszych wyborów lub koszt niezgody na kłamstwo i manipulację… to bądź na to przygotowany. Bo „kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. Obliczasz wydatki, gdy planujesz coś budować; w oczekiwaniu na trudne zmaganie z przeciwnikiem – do końca szukasz drogi do polubownego rozwiązania, jakie skutki chodzenia z Jezusem rozważyłeś, gdy zdecydowałeś się na zostanie Jego uczniem?  

List do Filemona uczę się jak zachęcać bliską osobę do zareagowania na Boży sposób?    

Za przykładem Pawła, wyrażam to, jak ta osoba jest ważna w moim życiu; „Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych”(5)Wyrażam to, co jest przedmiotem mojej modlitwy za tą osobę; „Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród was dla Chrystusa”(6). Wyrażam radość jaką jest dla mnie informacja o jej dokonaniach w Chrystusie; „Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że mianowicie serca świętych (innych wierzących) otrzymały od ciebie pokrzepienie”(7). Wyrażam swoje przekonanie, że ta osoba zareaguje w Boży sposób; a „jednak proszę w imię miłości”, „proszę cię za moim dzieckiem” w wierze, „Onezymem”. On odkąd narodził się dla Chrystusa „dla mnie stał się bardzo użyteczny”. Dlatego  „zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli”. „Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie! Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek!”(18). Jak często, chcąc skłonić kogoś do reakcji, która podoba się Bogu - podążasz za przykładem Pawła?

  Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00