headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

List do Parafian 03.07.2022

14 Niedziela Zwykła                        03.07.2022

Czytania liturgiczne: Iz 66,10.12-14c; Łk 10,1-12.17-20; Ga 6,14-18; Ps 66;

Bóg, którego panowanie staje się rozpoznawalne dla człowieka.

Na jakim etapie doświadczania Jego władzy ty jesteś ? 

Księga Izajasza          Wyprowadza z niewoli i daje nadzieję?

Niewola zewnętrzna właśnie dobiegła końca. Izraelici znów mają dostęp do Świątyni; „ Radujcie się wraz     z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili”. Co ma być przedmiotem ich radości, skoro Bóg pyta „Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakie miejsce dać Mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła?”. Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci Moje Słowo”. Bo „jest taki (…), co pali kadzidło, ale czci bóstwo nieprawe (…), bo dusze ich upodobały sobie obrzydłych bożków”(66,1-3). Oni dalej pozostają w duchowej niewoli. Nadzieja: „Mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej (Jerozolimy) pokój jak rzekę i chwałę narodów - jak strumień wezbrany”. „Rozraduje się serce wasze”. „Ręka Pana da się poznać swoim sługom”. Oni narodzą się do nowego życia, obrazowo będą jak „niemowlęta noszone na rękach”, będą mogli „ssać aż do nasycenia z piersi jej pociech”.

Ewangelia św. Łukasza   Prowadzi moje rozmowy o Jego Królestwie z innymi ludźmi?

Niewola pod okupantem rzymskim jeszcze trwa. Ale Królestwo Boże jest już dostępne w osobie Syna. On już działa. Spośród chodzących z Nim, wybrał jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Pan żniwa, Bóg, posyła robotników, którzy mają rozsiewać ziarno Dobrej Nowiny o pokoju. „Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą;  uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże”. Mają być świadomi wagi misji, do której są posłani. Więc w drodze nie mają ich zatrzymywać rozmowy z ludźmi, którzy nie szukają wolności w Bogu. Mają być gotowi na podstępy „wilków” i na odrzucenie oferty nowego życia w królestwie niebieskim ze strony wielu. „Kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. Nadzieja: „Do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim”. Kto was słucha, Mnie słucha”. Uczniowie wykonali wszystko zgodnie z instrukcją. Dlatego wrócili  z radością. Zobaczyli działanie Boga i sprawdzili się jako kandydaci do Bożej służby. Usłyszą  „cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

List do Galatów           Pokazuje pierwszeństwo przyjęcia i głoszenia Ewangelii?

Życie w niewoli znaków i obrzędów wypływa z przekonania o ich skuteczności. Paweł, gorliwy wyznawca judaizmu, stwierdza „Ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie tylko nowe stworzenie”. Bóg określił to wyraźnie: „tylko nowe stworzenie”. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”(1Kor 5,17).  Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą (…) niech zstąpi pokój i miłosierdzie!”. Mam nadzieję, że Bóg nie dozwoli „bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”, „który wydał samego siebie     za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego.  Jemu to chwała na wieki wieków! Amen”(1,4-5).

Psalm 66                „ Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie,

                                                       niech imię Twoje opiewa!  

                   Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród synów ludzkich!”.

Serdecznie zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" o godz. 19:00 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00