Parafia Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu

Archidiecezja Poznańska

Pieśni Pasyjne

Spis pieśni

Ach mój Jezu

Dobranoc Głowo Święta

Jezu Chryste Panie miły

Zawitaj Ukrzyżowany

Krzyżu Chrystusa

Odszedł Pasterz od nas

Hymn ku czci Krzyża Świętego

Krzyżu Święty i chwalebny

Jezu Tyś cały

Ogrodzie Oliwny

 

Ach mój Jezu

 1. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz
W Ogrojcu zakrwawiony!
Tam Cię Anioł w smutku cieszył,
Skąd był świat pocieszony.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu, przyjdź mój Jezu
Przyjdź mój Jezu, pociesz mnie!
Bo Cię kocham serdecznie. 
 2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze
Do słupa przywiązany,
Za tak ciężkie grzechy nasze
Okrutnie biczowany.
 3. Ach, mój Jezu, co za boleść
Cierpisz w ostrej koronie,
Twarz najświętsza zakrwawiona,
Głowa wszystka w krwi tonie.
 4. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz,
Na górę Kalwaryjską,
Trzykroć pod ciężarem krzyża
Upadasz bardzo ciężko.
 5. A gdy, mój najmilszy Jezu,
Na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha w Ojca ręce,
Grzesznym niebo otwierasz.

 

Dobranoc Głowo Święta

Dobranoc GŁOWO święta Jezusa mojego

Któraś była zraniona do mózgu samego

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

II

Dobranoc WŁOSY święte mocno potargane

Które były najświętszą krwią zafarbowane

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

III

Dobranoc USTA święte, usta koralowe

które były zranione w domu Annaszowym.

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

IV

Dobranoc SZYJO święta w łańcuch uzbrojona

Bądź po wszystkie wieczności pochwalone

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija, Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

V

Dobranoc RĘCE święte na krzyż wyciągnione

Jako strun) na lutni gdy są wystrojone

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

VI

Dobranoc BOKU święty z którego płynęła

Krew najświętsza by grzechy człowieka obmyła

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus, Józef i Maryja, dobranoc

VII

Dobranoc SERCE święte włócznia otworzone

Bądź po wszystkie wieki mile pozdrowione

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

VIII

Dobranoc NOGI święte na wylot przeszyte

I tępemi gwoździami do krzyża przybite

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

IX

Dobranoc KRZYŻU święty z którego złożony

Jezus i w prześcieradło białe owiniony

Dobranoc Kwiecie różany, dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc śliczna lilija. Jezus. Józef i Maryja, dobranoc

X

Dobranoc GROBIE święty! Najświętszego ciała

Który Matka bolejąca łzami oblewała

Niech Cię będzie cześć w wieczności

za twe męki zelżywości Mój Jezu Amen

 

Powrót na górę 

Jezu Chryste Panie miły

 

1. Jezu Chryste, Panie miły
o Baranku tak cierpliwy! Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Gładząc nieprawości moje.

 

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
Patrząc jak jest miłosierny;
Jezus, na krzyżu umiera,
Słońce jasność swą zawiera.

 

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa;
Matka, pod Nim frasobliwa,
Stoi z żalu ledwie żywa.

 

4. Zasłona się potargała,
Ziemia rwie się, ryczy skała;
Setnik woła: Syn to Boży!
Tłuszcza wierząc w proch się korzy.

 

5. Na koniec Mu bok przebito,
Krew płynie z wodą obfito;
Żal nasz, dziś wyznajem łzami:
Jezu, zmiłuj się nad nami!

 

 

 Powrót na górę

Zawitaj ukrzyżowany

 

1. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Jezu Chryste przez Twe rany.
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
ratuj nas w każdej potrzebie.

 

2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
całujem Twe święte rany;
przebite ręce, nogi w Twej męce,
miejcież nas w swojej opiece.

 

3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
biczmi srodze skatowany;
zorane boki, krwawe potoki,
wynieścież nas nad obłoki.

 

4. Zawitaj, Ukrzyżowany,
cierniem ukoronowany;
w takiej koronie, zbolałe skronie,
miejcież nas w swojej obronie.

 

5. Zawitaj, Ukrzyżowany,
ciężkim krzyżem zmordowany;
rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu,
pociągnij nas ku zbawieniu.

 

6. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w twarz pobity i zeplwany;
o święte lice, łez, Krwi krynice,
zwróćcież na nas swe źrenice!

 

7. Zawitaj, Ukrzyżowany,
włócznią na sercu stargany;
piersi, wnętrzności, pełne gorzkości,
miejcież nas w swojej litości.

 

8. Zawitaj, Ukrzyżowany,
w duszy srodze zatroskany;
smutki i żale, w serca upale
wynieścież nas ku swej chwale.

 

9. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W Bóstwie swym sponiewierany;
we czci i chwale zniszczony wcale,
zbaw nas na swym trybunale.

 

10. Zawitaj, Ukrzyżowany,
niewinnie zamordowany;
bądź, konający, na nas pomnący,
raj łotrowi darujący.

 

11. Przez Twoje gorzkie skonanie
litościwy bądź nam, Panie,
w ostatnim zgonie miej nas w obronie,
postaw nas po prawej stronie.

 

12. O Jezu, miłości zdroju,
wzdycham do Twego pokoju!
Za grzechy płaczę sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę.

 

 Powrót na górę

Krzyżu Chrystusa

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Ta sama Krew cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo.

 

Powrót na górę

 

Odszedł Pasterz od nas

1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej,
Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.

Ref. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.

2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.

3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła.

4. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,
zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.

5. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego,
i ujarzmił pychę wroga piekielnego.

 

 

Powrót na górę

 

Hymn ku czci Krzyża Świętego

1. Jaśnieje Krzyż chwalebny * Unosi ciało Pana,
  Zaś On swej krwi strumieniem * Obmywa nasze rany.
2. Z miłości czystej dla nas * pokorną stał się żertwą,
  Baranek święty wyrwał * swe owce z paszczy wilka.
3. Wykupił świat od klęski * przebitych rąk zapłatą,
  I własne tracąc życie, * powstrzymał pochód śmierci.
4. Skrwawionym ostrzem gwoździa * tę samą dłoń przeszyto,
  Co zmyła winę Pawła, * wydarła śmierci Piotra.
5. O Drzewo Życiodajne, * szlachetne w swej słodyczy,
  Wszak zieleń twych gałęzi * wydaje owoc nowy.
6. Twa woń ma moc obudzić * wystygłe ciała zmarłych,
  Powrócą wnet do życia * mieszkańcy kraju nocy.
7. Pod liści twoich cieniem * nie straszny czas upału,
  Słoneczny żar w południe * i blask księżyca nocą.
8. Jaśniejesz zasadzone * nad wody żywej zdrojem,
  I blask rozsiewasz wokół * świeżością kwiecia zdobny.
9. Pośrodku twoich ramion, * gdzie winny krzew rozpięty,
  Spływają krwawe strugi * czerwienią słodką wina.

 

Powrót na górę

Krzyżu Święty i chwalebny

 

 

Powrót na górę

Jezu Tyś cały

 

 

Powrót na górę

Ogrodzie Oliwny

1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny!
Widzę Pana mego, na twarz upadłego.
Tęskoność, smutek, strach Go ściska!
Krwawy pot z Niego wyciska.
Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!

 

2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego Ręki.
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.
Anioł Ci się z nieba zjawia,
O męce z Tobą rozprawia,
Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony!

 

3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli,
Judasz zbrojne roty stawia przede wroty.
I wnet do Ogrójca wpada
z wodzem swych zbirów gromada.
Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!

 

4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem,
Judasz z ziemi wstaje: "Jezusa wydaję".
Dopiero się nań rzucają,
Więzy, łańcuchy wkładają.
Ach, Jezu pojmany, za złoczyńcę miany!

 

5. W domu Annaszowym, arcykapłanowym.
W twarz pięścią trącony, upada zemdlony!
Kajfasz Go w zdradzie pyta,
A za bluźniercę poczyta.
Ach, Jezu zelżony, od czci odsądzony!

 

6. Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego.
Wiodą Marii Syna przed sąd poganina.
Tam nań potwarze rzucają,
O stracenie nalegają.
Ach, Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony!

 

7. Piłat bojaźliwy i niesprawiedliwy.
Żydom ustępuje, Jezusa skazuje.
Najpierw na ubiczowanie,
Potem na ukrzyżowanie.
Ach, Jezu wzgardzony, na śmierć osądzony!

 

8. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata.
Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą.
Grzechy moje to sprawiły,
Że do krzyża Go przybiły.
Ach, Jezu, ma wina - męki Twej przyczyna!

Dzisiaj jest:Imieniny obchodzą:


Liturgia Słowa
Imieniny

Marzeny, Klaudiusza

myśl dnia
„Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym.”
Anne Louise Staël-Holstein
czytanie

Dz 13, 13-25
Ps 89
J 13, 16-20
liturgia dnia

Newsletter